De diverse federaties die de ondernemingen en de zelfstandigen vertegenwoordigen hielden voor de vijfde opeenvolgende week een bevraging. Het gaat om een initiatief dat door de Nationale Bank van België en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wordt gecoördineerd. Bedoeling is om, van week tot week, na te gaan welke impact de coronacrisis heeft op de economische activiteit in België en op de financiële gezondheid en de beslissingen van de Belgische ondernemingen. Rekening houdend met de grootte van de ondernemingen en met het gewicht van de sectoren in de Belgische toegevoegde waarde, beloopt de gerapporteerde omzetdaling gemiddeld 31%, luidt het. Hoewel er slechts weinig verandert van week tot week, ging het deze keer om de kleinste door de ondernemingen uit de steekproef gerapporteerde omzetdaling sinds het begin van de enquête en om de derde wekelijkse verbetering op rij, meldt de Nationale Bank van België. Er doet zich in enkele bedrijfstakken een - zij het relatief zwakke - verbetering voor. Dat geldt ook voor de horeca, al signaleren de bevraagde ondernemingen in deze branche wel nog steeds een aanzienlijke daling met 84%. De bedrijfstak "kunst, amusement en recreatie" blijft ter plaatse trappelen en tekent, net als bij de vorige twee enquêtes, een achteruitgang met 88% op. De ondernemingen melden voorts minder liquiditeitsproblemen maar een hoger faillissementsrisico. Van de bedrijfsleiders die aan de bevraging deelnamen, verklaart 34% liquiditeitsproblemen te ondervinden, tegen gemiddeld 38% tijdens de voorgaande weken. Daartegenover staat dat 9% van de ondernemingen een faillissement "waarschijnlijk" of "zeer waarschijnlijk" acht. De vier voorgaande weken ging het nog om 7%. Van de ondernemingen die actief zijn in de tak "kunst, amusement en recreatie" beschouwt maar liefst 30% het risico op faillissement als "waarschijnlijk" of "zeer waarschijnlijk". (Belga)

De diverse federaties die de ondernemingen en de zelfstandigen vertegenwoordigen hielden voor de vijfde opeenvolgende week een bevraging. Het gaat om een initiatief dat door de Nationale Bank van België en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wordt gecoördineerd. Bedoeling is om, van week tot week, na te gaan welke impact de coronacrisis heeft op de economische activiteit in België en op de financiële gezondheid en de beslissingen van de Belgische ondernemingen. Rekening houdend met de grootte van de ondernemingen en met het gewicht van de sectoren in de Belgische toegevoegde waarde, beloopt de gerapporteerde omzetdaling gemiddeld 31%, luidt het. Hoewel er slechts weinig verandert van week tot week, ging het deze keer om de kleinste door de ondernemingen uit de steekproef gerapporteerde omzetdaling sinds het begin van de enquête en om de derde wekelijkse verbetering op rij, meldt de Nationale Bank van België. Er doet zich in enkele bedrijfstakken een - zij het relatief zwakke - verbetering voor. Dat geldt ook voor de horeca, al signaleren de bevraagde ondernemingen in deze branche wel nog steeds een aanzienlijke daling met 84%. De bedrijfstak "kunst, amusement en recreatie" blijft ter plaatse trappelen en tekent, net als bij de vorige twee enquêtes, een achteruitgang met 88% op. De ondernemingen melden voorts minder liquiditeitsproblemen maar een hoger faillissementsrisico. Van de bedrijfsleiders die aan de bevraging deelnamen, verklaart 34% liquiditeitsproblemen te ondervinden, tegen gemiddeld 38% tijdens de voorgaande weken. Daartegenover staat dat 9% van de ondernemingen een faillissement "waarschijnlijk" of "zeer waarschijnlijk" acht. De vier voorgaande weken ging het nog om 7%. Van de ondernemingen die actief zijn in de tak "kunst, amusement en recreatie" beschouwt maar liefst 30% het risico op faillissement als "waarschijnlijk" of "zeer waarschijnlijk". (Belga)