"We hebben vandaag anderhalve planeet nodig om te voorzien in onze levensstijl. We moeten terug respect opbrengen voor de grenzen van de aarde", zo schetste beleidsmedewerker Hielke van Doorslaer van Oxfam-Wereldwinkels de inzet van de VN-conferentie. Oxfam behoort tot de Belgische Coalitie Rio+20, een platform van de Noord-Zuidbeweging, vakbonden, milieuorganisaties, jeugdraden en andere bewegingen uit het middenveld die zich inzetten voor een duurzaam ontwikkelingsmodel. De coalitie schotelde Magnette drie eisen voor. Ze vraagt een sterk institutioneel kader dat ervoor zorgt dat duurzaamheidscriteria ook echt gerespecteerd worden, nieuwe indicatoren die niet enkel economische groei meten en tenslotte de nodige financiering. Magnette onderschreef de drie doelstellingen, maar wees erop dat de context niet makkelijk is. Er heerst immers economische malaise in vele rijkere industrielanden. Maar crisissen kunnen volgens de PS-minister ook veranderingen inluiden. "De tijd is rijp om te veranderen en tot een nieuw model van ontwikkeling te komen." Magnette beloofde alvast dat België "zijn pioniersrol" zal proberen waarmaken en aan de onderhandelingstafel voor "een ambitieuze agenda" zal pleiten. Daarbij zal de minister naar eigen zeggen niet enkel aandacht hebben voor economie, maar ook voor de sociale dimensie van duurzame ontwikkeling, zoals basisonderwijs en vrouwenrechten. (NICOLAS MAETERLINCK)

"We hebben vandaag anderhalve planeet nodig om te voorzien in onze levensstijl. We moeten terug respect opbrengen voor de grenzen van de aarde", zo schetste beleidsmedewerker Hielke van Doorslaer van Oxfam-Wereldwinkels de inzet van de VN-conferentie. Oxfam behoort tot de Belgische Coalitie Rio+20, een platform van de Noord-Zuidbeweging, vakbonden, milieuorganisaties, jeugdraden en andere bewegingen uit het middenveld die zich inzetten voor een duurzaam ontwikkelingsmodel. De coalitie schotelde Magnette drie eisen voor. Ze vraagt een sterk institutioneel kader dat ervoor zorgt dat duurzaamheidscriteria ook echt gerespecteerd worden, nieuwe indicatoren die niet enkel economische groei meten en tenslotte de nodige financiering. Magnette onderschreef de drie doelstellingen, maar wees erop dat de context niet makkelijk is. Er heerst immers economische malaise in vele rijkere industrielanden. Maar crisissen kunnen volgens de PS-minister ook veranderingen inluiden. "De tijd is rijp om te veranderen en tot een nieuw model van ontwikkeling te komen." Magnette beloofde alvast dat België "zijn pioniersrol" zal proberen waarmaken en aan de onderhandelingstafel voor "een ambitieuze agenda" zal pleiten. Daarbij zal de minister naar eigen zeggen niet enkel aandacht hebben voor economie, maar ook voor de sociale dimensie van duurzame ontwikkeling, zoals basisonderwijs en vrouwenrechten. (NICOLAS MAETERLINCK)