Verschillende Belgische burgemeesters hebben een verklaring ondertekend waarin ze zich ertoe engageren om de strijd aan te gaan tegen kinderarmoede. De ondertekening van het charter gebeurde in aanwezigheid van federaal minister voor Grote Steden Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs (N-VA).

Engagement

"Deze ondertekening is niet gewoon een symbolische actie, het is een engagement dat wordt aangegaan", maakte staatssecretaris Sleurs duidelijk. Zo verbinden de burgemeesters zich ertoe om ervoor te zorgen dat ook gezinnen uit kansarme wijken toegang hebben tot onderwijs en betaalbare kwaliteitszorg. Daarnaast beloven de steden onder meer om de arbeidsparticipatie van de ouders te ondersteunen, om inclusief en financieel toegankelijke kinderopvang te voorzien, om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en om de toegang voor kinderen tot een veilige en geschikte woning te vergemakkelijken.

De tekst verwijst ook naar de Europese initiatieven die de voorbije jaren al genomen werden om kinderarmoede aan te pakken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Strategie Europa 2020, die onder meer tot doel heeft om het aantal mensen dat blootgesteld wordt aan armoederisico's met 20 miljoen te verminderen.

1/5 loopt armoederisico

Momenteel wordt in Europa ongeveer een op de vier kinderen blootgesteld aan het risico op armoede. In België gaat het om een op de vijf, wat neerkomt op zowat 400.000 kinderen die leven in een gezin onder de armoedegrens. "Kinderarmoede is in de eerste plaats een stedelijk fenomeen", zo maakte Jan Jambon duidelijk. "Het feit dat een op de vijf kinderen in ons land armoederisico loopt, is in een beschaafde maatschappij eigenlijk onaanvaardbaar", aldus de minister. "Alle beleidsniveaus moeten dus hun verantwoordelijkheid daarin nemen."

Staatssecretaris Sleurs benadrukte verder nog dat het derde federaal plan Armoedebestrijding, waar ze momenteel aan werkt, specifieke aandacht zal besteden aan de kinderarmoede. "Die kinderarmoede kan niet los worden gezien van de gezinssituatie. Om de kinderen daaruit te krijgen moeten hele gezinnen geholpen worden", klonk het.

Europese première

De "Verklaring van de burgemeesters tegen kinderarmoede" werd ondertekend door verschillende OCMW-voorzitters en door de burgemeesters Bernard Clerfayt (Schaarbeek), Lieven Dehandschutter (Sint-Niklaas), Jacques Gobert (La Louvière) en Luc Martens (Roeselare, en ook voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten). Met Bart De Wever (Antwerpen), Daniël Termont (Gent), Willy Demeyer (Luik) en Paul Magnette (Charleroi) hadden eerder al de burgemeesters van enkele van de grootste Belgische steden hun handtekening onder het charter gezet.

De ondertekening van de verklaring is een Europese première, op initiatief van de POD Maatschappelijke Integratie. De bedoeling is dat hierna ook andere Europese lidstaten hun steden ertoe gaan aanzetten om samen te werken aan een gecoördineerde aanpak van kinderarmoede. (Belga/WB)

Verschillende Belgische burgemeesters hebben een verklaring ondertekend waarin ze zich ertoe engageren om de strijd aan te gaan tegen kinderarmoede. De ondertekening van het charter gebeurde in aanwezigheid van federaal minister voor Grote Steden Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs (N-VA)."Deze ondertekening is niet gewoon een symbolische actie, het is een engagement dat wordt aangegaan", maakte staatssecretaris Sleurs duidelijk. Zo verbinden de burgemeesters zich ertoe om ervoor te zorgen dat ook gezinnen uit kansarme wijken toegang hebben tot onderwijs en betaalbare kwaliteitszorg. Daarnaast beloven de steden onder meer om de arbeidsparticipatie van de ouders te ondersteunen, om inclusief en financieel toegankelijke kinderopvang te voorzien, om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en om de toegang voor kinderen tot een veilige en geschikte woning te vergemakkelijken. De tekst verwijst ook naar de Europese initiatieven die de voorbije jaren al genomen werden om kinderarmoede aan te pakken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Strategie Europa 2020, die onder meer tot doel heeft om het aantal mensen dat blootgesteld wordt aan armoederisico's met 20 miljoen te verminderen. Momenteel wordt in Europa ongeveer een op de vier kinderen blootgesteld aan het risico op armoede. In België gaat het om een op de vijf, wat neerkomt op zowat 400.000 kinderen die leven in een gezin onder de armoedegrens. "Kinderarmoede is in de eerste plaats een stedelijk fenomeen", zo maakte Jan Jambon duidelijk. "Het feit dat een op de vijf kinderen in ons land armoederisico loopt, is in een beschaafde maatschappij eigenlijk onaanvaardbaar", aldus de minister. "Alle beleidsniveaus moeten dus hun verantwoordelijkheid daarin nemen." Staatssecretaris Sleurs benadrukte verder nog dat het derde federaal plan Armoedebestrijding, waar ze momenteel aan werkt, specifieke aandacht zal besteden aan de kinderarmoede. "Die kinderarmoede kan niet los worden gezien van de gezinssituatie. Om de kinderen daaruit te krijgen moeten hele gezinnen geholpen worden", klonk het. De "Verklaring van de burgemeesters tegen kinderarmoede" werd ondertekend door verschillende OCMW-voorzitters en door de burgemeesters Bernard Clerfayt (Schaarbeek), Lieven Dehandschutter (Sint-Niklaas), Jacques Gobert (La Louvière) en Luc Martens (Roeselare, en ook voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten). Met Bart De Wever (Antwerpen), Daniël Termont (Gent), Willy Demeyer (Luik) en Paul Magnette (Charleroi) hadden eerder al de burgemeesters van enkele van de grootste Belgische steden hun handtekening onder het charter gezet. De ondertekening van de verklaring is een Europese première, op initiatief van de POD Maatschappelijke Integratie. De bedoeling is dat hierna ook andere Europese lidstaten hun steden ertoe gaan aanzetten om samen te werken aan een gecoördineerde aanpak van kinderarmoede. (Belga/WB)