De gezinspastoraal is voor de katholieke bisschoppen in België zeer belangrijk en het huwelijk vormt daar een belangrijke schakel in. "Het huwelijk is een sacrament, het heeft een diepe betekenis", aldus kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop Mechelen-Brussel. "Het samen-leven is van groot maatschappelijk belang. Het is niet meer vanzelfsprekend om christelijk te zijn, of om te huwen, en als men huwt, doet men dat niet altijd meer voor de kerk." De brief bevat drie aandachtspunten die de bisschoppen aan hun pastoraal medewerkers willen meegeven. Allereerst, besteed genoeg aandacht aan de voorbereiding van een kerkelijk huwelijk. Trouwen engageert mensen, een minimum aan voorbereiding is dus vereist. Daarnaast vragen ze aandacht voor de begeleiding van gezinnen, ook zij die het moeilijk hebben. Schenk aandacht aan de realiteit van het leven als koppel, als gezin, als partners en ondersteun deze. En tot slot wordt de houding ten aanzien van gebroken relaties duidelijk gemaakt. Gescheiden mensen worden niet automatisch uitgesloten van een nieuwe kerkelijk huwelijk. "Als bisschop moeten we hier publiek over kunnen spreken, als herders van de kerk moeten we duidelijk maken wat onze houding daartegenover is. Iedereen moet naar zijn eigen geweten luisteren en voor zichzelf bepalen of hij al dan niet te communie kan blijven gaan en onze medewerkers moeten mensen bijstaan in die beslissing, zonder zelf te veroordelen." Het boekje Amoris Laetitia - Pastorale brief van de bisschoppen van België werd op 5.000 exemplaren en in twee landstalen gedrukt en wordt verspreid bij alle pastoraal medewerkers. (Belga)

De gezinspastoraal is voor de katholieke bisschoppen in België zeer belangrijk en het huwelijk vormt daar een belangrijke schakel in. "Het huwelijk is een sacrament, het heeft een diepe betekenis", aldus kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop Mechelen-Brussel. "Het samen-leven is van groot maatschappelijk belang. Het is niet meer vanzelfsprekend om christelijk te zijn, of om te huwen, en als men huwt, doet men dat niet altijd meer voor de kerk." De brief bevat drie aandachtspunten die de bisschoppen aan hun pastoraal medewerkers willen meegeven. Allereerst, besteed genoeg aandacht aan de voorbereiding van een kerkelijk huwelijk. Trouwen engageert mensen, een minimum aan voorbereiding is dus vereist. Daarnaast vragen ze aandacht voor de begeleiding van gezinnen, ook zij die het moeilijk hebben. Schenk aandacht aan de realiteit van het leven als koppel, als gezin, als partners en ondersteun deze. En tot slot wordt de houding ten aanzien van gebroken relaties duidelijk gemaakt. Gescheiden mensen worden niet automatisch uitgesloten van een nieuwe kerkelijk huwelijk. "Als bisschop moeten we hier publiek over kunnen spreken, als herders van de kerk moeten we duidelijk maken wat onze houding daartegenover is. Iedereen moet naar zijn eigen geweten luisteren en voor zichzelf bepalen of hij al dan niet te communie kan blijven gaan en onze medewerkers moeten mensen bijstaan in die beslissing, zonder zelf te veroordelen." Het boekje Amoris Laetitia - Pastorale brief van de bisschoppen van België werd op 5.000 exemplaren en in twee landstalen gedrukt en wordt verspreid bij alle pastoraal medewerkers. (Belga)