De advocaat treedt in België op als raadsman van Ali Jefera. Hij verloor vijf familieleden bij een Navo-raid in de nacht van 29 op 30 augustus 2011 op Bani Walid (170 kilometer ten zuidoosten van Tripoli), preciseerde Dubois aan Belga. In een brief gericht aan Navo-secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen en de juridische raadsman van de militaire alliantie, stelt Dubois de Navo in gebreke en vraagt hij een schadeloosstelling "die niet lager kan zijn dan 100.000 euro, gezien het aantal onschuldige slachtoffers", aldus de woensdag verstuurde brief. Indien dat binnen de acht dagen uitblijft, zal de advocaat voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel de "integrale schadeloosstelling voor de geleden morele en materiële schade" eisen. "Ik heb daartoe het mandaat gekregen", schrijft de advocaat. Volgens hem hebben twee onderzoeken, van Amnesty International en van Human Rights Watch (HRW), geconcludeerd dat deze Navo-raid "uitsluitend de burgerbevolking heeft getroffen". Mr. Dubois heeft reeds, samen met een Franse collega, bij de Belgische justitie een klacht ingediend namens de Libiër Khaled Hemidi, die de alliantie ervan beschuldigt zijn echtgenote en drie kinderen te hebben gedood bij een bombardement op 20 juni in Sorman dat zijn vader zou geviseerd hebben, een naaste van de Libische ex-leider Mouammar Kadhafi. (GGD)

De advocaat treedt in België op als raadsman van Ali Jefera. Hij verloor vijf familieleden bij een Navo-raid in de nacht van 29 op 30 augustus 2011 op Bani Walid (170 kilometer ten zuidoosten van Tripoli), preciseerde Dubois aan Belga. In een brief gericht aan Navo-secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen en de juridische raadsman van de militaire alliantie, stelt Dubois de Navo in gebreke en vraagt hij een schadeloosstelling "die niet lager kan zijn dan 100.000 euro, gezien het aantal onschuldige slachtoffers", aldus de woensdag verstuurde brief. Indien dat binnen de acht dagen uitblijft, zal de advocaat voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel de "integrale schadeloosstelling voor de geleden morele en materiële schade" eisen. "Ik heb daartoe het mandaat gekregen", schrijft de advocaat. Volgens hem hebben twee onderzoeken, van Amnesty International en van Human Rights Watch (HRW), geconcludeerd dat deze Navo-raid "uitsluitend de burgerbevolking heeft getroffen". Mr. Dubois heeft reeds, samen met een Franse collega, bij de Belgische justitie een klacht ingediend namens de Libiër Khaled Hemidi, die de alliantie ervan beschuldigt zijn echtgenote en drie kinderen te hebben gedood bij een bombardement op 20 juni in Sorman dat zijn vader zou geviseerd hebben, een naaste van de Libische ex-leider Mouammar Kadhafi. (GGD)