In de Syrische Nationale Raad, die nu door de internationale gemeenschap erkend is als de wettige vertegenwoordiger van alle Syriërs, is een Belgisch zakenman opgenomen als een van de negen leden van het Uitvoerend Comité. Hij zat de voorbije weken onder meer met VN-gezant Kofi Annan aan tafel. Ablahad Astepho, die in Syrië geboren is maar al in 1980 als student naar België kwam, vertegenwoordigt er de christenen, die met ongeveer twee miljoen zijn of tien procent van de bevolking.

De christenen zijn bang dat ze net als in Irak het doelwit worden van fundamentalistische moslims. De Moslimbroeders zijn ruim vertegenwoordigd in de Syrische Nationale Raad. Ablahad Astepho: 'Die angst is begrijpelijk en gerechtvaardigd. Zij zien de terreur in Irak. Er is zeker een islamistisch gevaar. Maar Syrië is volgens mij meer gematigd. Ik zit met de leiders van de Moslimbroeders aan tafel en weet dat zij meer het Turkse model genegen zijn. We moeten er in elk geval na de overgang bij zijn. We mogen niet opnieuw het gelag betalen zoals in Irak.'

De zakenman met de Belgische nationaliteit is voorzitter van de Assyrische Democratische Organisatie (ADO). In België wordt de gemeenschap van Assyrische christenen op vijftien- tot twintigduizend geschat, waarvan een derde uit Syrië afkomstig is. 'Wij zijn de oudste christenen en spreken nog Aramees, de taal van Christus. Maar we zijn nu een volk op de dool.' (CDS)

In de Syrische Nationale Raad, die nu door de internationale gemeenschap erkend is als de wettige vertegenwoordiger van alle Syriërs, is een Belgisch zakenman opgenomen als een van de negen leden van het Uitvoerend Comité. Hij zat de voorbije weken onder meer met VN-gezant Kofi Annan aan tafel. Ablahad Astepho, die in Syrië geboren is maar al in 1980 als student naar België kwam, vertegenwoordigt er de christenen, die met ongeveer twee miljoen zijn of tien procent van de bevolking. De christenen zijn bang dat ze net als in Irak het doelwit worden van fundamentalistische moslims. De Moslimbroeders zijn ruim vertegenwoordigd in de Syrische Nationale Raad. Ablahad Astepho: 'Die angst is begrijpelijk en gerechtvaardigd. Zij zien de terreur in Irak. Er is zeker een islamistisch gevaar. Maar Syrië is volgens mij meer gematigd. Ik zit met de leiders van de Moslimbroeders aan tafel en weet dat zij meer het Turkse model genegen zijn. We moeten er in elk geval na de overgang bij zijn. We mogen niet opnieuw het gelag betalen zoals in Irak.' De zakenman met de Belgische nationaliteit is voorzitter van de Assyrische Democratische Organisatie (ADO). In België wordt de gemeenschap van Assyrische christenen op vijftien- tot twintigduizend geschat, waarvan een derde uit Syrië afkomstig is. 'Wij zijn de oudste christenen en spreken nog Aramees, de taal van Christus. Maar we zijn nu een volk op de dool.' (CDS)