Dat leren prognoses uit het nieuw rapport "Social spending after the crisis" van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waarover De Tijd bericht. Enkel in Frankrijk en Denemarken liggen de uitgaven nog hoger.

In 2011 lagen enkel in Frankrijk en Denemarken de sociale uitgaven op 30 procent of meer van het bbp. België wordt in 2012 het derde lid van die groep met exact 30 procent. Een jaar eerder was dat nog 29,6 procent, eveneens voor de derde plaats. In 2007, het laatste jaar voor de crisis, stonden we nog op de vijfde plaats.

Het OESO-rapport bekijkt de invloed van de crisis op de sociale uitgaven. Aan de ene kant moesten de landen meer geld stoppen in hun werkloosheidsstelsel en andere vormen van inkomensondersteuning. Maar tegelijk kromp vaak hun economie, wat automatisch zorgde voor een groter aandeel van de sociale uitgaven in het bbp. (Belga/TE)

Dat leren prognoses uit het nieuw rapport "Social spending after the crisis" van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waarover De Tijd bericht. Enkel in Frankrijk en Denemarken liggen de uitgaven nog hoger. In 2011 lagen enkel in Frankrijk en Denemarken de sociale uitgaven op 30 procent of meer van het bbp. België wordt in 2012 het derde lid van die groep met exact 30 procent. Een jaar eerder was dat nog 29,6 procent, eveneens voor de derde plaats. In 2007, het laatste jaar voor de crisis, stonden we nog op de vijfde plaats. Het OESO-rapport bekijkt de invloed van de crisis op de sociale uitgaven. Aan de ene kant moesten de landen meer geld stoppen in hun werkloosheidsstelsel en andere vormen van inkomensondersteuning. Maar tegelijk kromp vaak hun economie, wat automatisch zorgde voor een groter aandeel van de sociale uitgaven in het bbp. (Belga/TE)