Belgisch leger krijgt tijdelijke chef

29/03/12 om 06:50 - Bijgewerkt om 06:50

De leiding van het Belgisch leger wordt tijdelijk toevertrouwd aan luitenant-generaal vlieger Gerard Van Caelenberghe. De federale ministerraad heeft het ontslag van legerchef Charles-Henri Delcour aanvaard.

Een jaar voor het einde van zijn vierjarige mandaat heeft Delcour, de Chief of Defense (CHOD), zijn ontslag aangeboden. Daarbij werd geen officiële reden opgegeven en ook het leger geeft voorlopig geen commentaar. Volgens De Morgen, die uitpakte met het nieuws, zou Delcour het niet eens zijn met de herschikking in de legertop en de benoemingspolitiek van minister van Defensie De Crem.

De leiding van het Belgisch leger wordt tijdelijk toevertrouwd aan luitenant-generaal vlieger Gerard Van Caelenberghe. Dat heeft De Crem verklaard in de Kamer. De Crem werd tijdens het vragenuur in de plenaire zitting op de rooster gelegd over het ontslag van de stafchef van het leger.

Alarmerend
Onder meer Denis Ducarme (MR) vond het vertrek van Delcour een alarmerend signaal. "We zullen ver moeten gaan zoeken in de geschiedenis om een stafchef te vinden die ontslag neemt", aldus Ducarme. Dat werd even later weerlegd door Gerald Kindermans van CD&V, die in herinnering bracht dat de stafchef van het Franse leger in 2008 ontslag nam en die van het Britse leger in 2010.

Pieter De Crem beperkte zich in zijn antwoord tot het verloop van de feiten. "Delcour diende zijn ontslag in op 16 maart en twee dagen later heb ik hem ontmoet."

In afwachting van de aanstelling van een nieuwe chef wordt de functie waargenomen door onderstafchef Gerard Van Caelenberghe. In het halfrond werd aangedrongen op de snelle aanstelling van een nieuwe topman.

Conflicten met De Crem
Delcour en De Crem hebben het nooit met elkaar kunnen vinden. De Crem had zijn zinnen gezet op een andere legerchef, maar die werd afgeblokt door de overige regeringspartijen.

Het is niet de eerste keer dat Delcour zijn ontslag aanbiedt. De conflicten met de minister bereikten al meerdere malen zo'n kookpunt dat de legerchef wou opstappen. Dat ontslag werd tot nog toe altijd geweigerd.

Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt wijst minister De Crem met de vinger: "Sinds zijn aantreden heeft minister De Crem geprobeerd de bewegingsvrijheid van de legertop te kortwieken, met talloze incidenten tot gevolg. De bom is nu gebarsten. Dit komt op een bijzonder slecht moment, want omwille van budgettaire krapte staat Defensie voor belangrijke keuzes".

Interne problemen bij Defensie (Groen)
De Vriendt herinnert eraan dat De Crem in april 2011 openlijk op het vertrek van Delcour aanstuurde naar aanleiding van een nota met een kritische visie op de toenemende buitenlandse operaties, de herstructureringen binnen het leger en het gebrek aan budget voor nieuw materiaal. De Crem noemde de nota toen 'totaal irrelevant'. Daarnaast is er nog de hardnekkige weigering van de minister om decompressie te organiseren voor militairen na een buitenlandse operatie, hoewel dit een uitdrukkelijke vraag is van het leger zelf.

"In andere landen is het zeer normaal dat de defensietop zich met haar expertise mengt in het maatschappelijk debat over defensie of internationale veiligheid", benadrukt De Vriendt, die nog betreurt dat er in het parlement zelden of nooit een rechtstreekse dialoog is met de defensiechef en andere leden van de defensiestaf.

Ontslag Delcour unicum
Groen roept de minister op om na te denken over een volwassen relatie tussen kabinet, parlement en het departement Defensie. Een cultuur waarin topmilitairen monddood worden gemaakt, is niet meer van deze tijd en miskent hun waardevolle rol in het defensiedebat, besluit Wouter De Vriendt.

Het ontslag van Delcour is een unicum in de naoorlogse geschiedenis van ons land. Geen enkele militaire gezagsdrager van dat niveau - een chef defensie sinds 2001 of een chef van de generale staf voordien - heeft in het verleden ooit ontslag genomen, zo blijkt uit een rondvraag bij gewezen generaals. (Belga/TE)

Onze partners