Het agentschap geeft de overheidsobligaties en andere producten uit waarmee ons land geld leent. Na een herziening in april is er opnieuw een revisie van de financieringsbehoefte en het financieringsplan. De staat ziet door de crisis de inkomsten immers slinken, en geeft bovendien geld uit aan de verschillende maatregelen om de gezondheids- en economische crisis te tackelen. De netto financieringsbehoefte komt nu 8,5 miljard euro hoger uit dan in april - toen er al een verdrievoudiging was - op 39,9 miljard euro. "De netto financieringsbehoefte is het begrotingstekort, maar dan in kastermen", legt Jean Deboutte van het schuldagentschap uit. Dat bedrag moet het agentschap dus ophalen via obligaties en andere producten. Daardoor stijgen de bruto financieringsbehoeften in 2020 tot 60,35 miljard euro. Het verschil tussen bruto en netto zit in de terugbetaling van reeds lopende leningen. "Wat we terug moeten betalen, gaan we ook lenen." In de praktijk wil het Agentschap van de Schuld dit jaar 49 miljard euro aan financieringsinstrumenten op middellange en lange termijn uitgeven, het leeuwendeel via obligaties (OLO's). Een groot deel, 31,2 miljard euro, is al gerealiseerd, dus moet er in de rest van het jaar nog 17,81 miljard euro gefinancierd worden. Maandag is de volgende OLO-uitgifte gepland. Die zou 2 à 3 miljard euro opleveren, waardoor volgens Deboutte al zowat 70% van de 49 miljard euro gerealiseerd zou zijn. Het agentschap verwacht tot slot dat het uitstaande bedrag van de schatkistcertificaten in de loop van het jaar met 10 miljard euro zal stijgen. Hier gaat het om financiële producten waarmee de overheid op de korte termijn leent, en dus niet over jaren. (Belga)

Het agentschap geeft de overheidsobligaties en andere producten uit waarmee ons land geld leent. Na een herziening in april is er opnieuw een revisie van de financieringsbehoefte en het financieringsplan. De staat ziet door de crisis de inkomsten immers slinken, en geeft bovendien geld uit aan de verschillende maatregelen om de gezondheids- en economische crisis te tackelen. De netto financieringsbehoefte komt nu 8,5 miljard euro hoger uit dan in april - toen er al een verdrievoudiging was - op 39,9 miljard euro. "De netto financieringsbehoefte is het begrotingstekort, maar dan in kastermen", legt Jean Deboutte van het schuldagentschap uit. Dat bedrag moet het agentschap dus ophalen via obligaties en andere producten. Daardoor stijgen de bruto financieringsbehoeften in 2020 tot 60,35 miljard euro. Het verschil tussen bruto en netto zit in de terugbetaling van reeds lopende leningen. "Wat we terug moeten betalen, gaan we ook lenen." In de praktijk wil het Agentschap van de Schuld dit jaar 49 miljard euro aan financieringsinstrumenten op middellange en lange termijn uitgeven, het leeuwendeel via obligaties (OLO's). Een groot deel, 31,2 miljard euro, is al gerealiseerd, dus moet er in de rest van het jaar nog 17,81 miljard euro gefinancierd worden. Maandag is de volgende OLO-uitgifte gepland. Die zou 2 à 3 miljard euro opleveren, waardoor volgens Deboutte al zowat 70% van de 49 miljard euro gerealiseerd zou zijn. Het agentschap verwacht tot slot dat het uitstaande bedrag van de schatkistcertificaten in de loop van het jaar met 10 miljard euro zal stijgen. Hier gaat het om financiële producten waarmee de overheid op de korte termijn leent, en dus niet over jaren. (Belga)