De regels zijn het gevolg van een Europese richtlijn uit 2014 en hadden eigenlijk al in 2016 van kracht moeten zijn, maar de vereiste samenwerking tussen het federale niveau en de deelstaten bemoeilijkte de zaak. De Europese lidstaten kwamen in het voorjaar van 2014 nieuwe regels overeen rond internationaal gedetacheerde werknemers.

De richtlijn - de 'directive on intra-corporate transfers' in het jargon - bepaalt dat hoogopgeleide werknemers van multinationals buiten de Europese Unie makkelijker tijdelijk aan de slag kunnen in een Europees filiaal van hun bedrijf. De richtlijn had in november 2016 omgezet moeten zijn in alle lidstaten, maar in België lukte dat niet. Dat leidde in de zomer van 2019 tot een doorverwijzing van de Europese Commissie naar het Europees Hof van Justitie.

Twee jaar later voldoet België eindelijk aan de richtlijn, meldt bevoegd staatssecretaris Sammy Mahdi donderdag. Het koninklijk besluit dat alles regelt is goedgekeurd door de ministerraad en zal na advies van de Raad van State in het Staatsblad gepubliceerd worden. Door de recente invoering van het uniek loket waar migranten hun verblijf en arbeidsvergunning tegelijkertijd kunnen aanvragen, is het grootste obstakel van de baan: zonder dat loket zou een omslachtige samenwerking tussen de federale Dienst Vreemdelingenzaken en de regionale diensten voor tewerkstelling vereist zijn. Het loket heeft er ook voor gezorgd dat een aanvraag voor arbeidsmigratie maar een tweetal weken in beslag neemt, waarmee België volgens Mahdi tot de Europese top behoort.

Concreet kunnen buitenlandse leidinggevenden en experten tot drie jaar in België blijven met het statuut, stagiairs kunnen hier één jaar lang aan de slag. De werknemers in kwestie kunnen ook zonder bijkomend papierwerk doorreizen naar andere vestigingen van het bedrijf binnen de EU. Om oneerlijke concurrentie te vermijden moeten de arbeidsvoorwaarden en het salaris van de gedetacheerden wel identiek zijn als die van werknemers met dezelfde functie.

'Met deze nieuwe regeling geven we kansen aan mensen en bedrijven in de hele wereld om talent te stimuleren en ontplooien, zonder grenzen of drempels', maakt Mahdi zich sterk. 'Het invoeren van goed georganiseerde legale migratiekanalen is de beste manier om van migratie een positief verhaal te maken.'

De regels zijn het gevolg van een Europese richtlijn uit 2014 en hadden eigenlijk al in 2016 van kracht moeten zijn, maar de vereiste samenwerking tussen het federale niveau en de deelstaten bemoeilijkte de zaak. De Europese lidstaten kwamen in het voorjaar van 2014 nieuwe regels overeen rond internationaal gedetacheerde werknemers. De richtlijn - de 'directive on intra-corporate transfers' in het jargon - bepaalt dat hoogopgeleide werknemers van multinationals buiten de Europese Unie makkelijker tijdelijk aan de slag kunnen in een Europees filiaal van hun bedrijf. De richtlijn had in november 2016 omgezet moeten zijn in alle lidstaten, maar in België lukte dat niet. Dat leidde in de zomer van 2019 tot een doorverwijzing van de Europese Commissie naar het Europees Hof van Justitie. Twee jaar later voldoet België eindelijk aan de richtlijn, meldt bevoegd staatssecretaris Sammy Mahdi donderdag. Het koninklijk besluit dat alles regelt is goedgekeurd door de ministerraad en zal na advies van de Raad van State in het Staatsblad gepubliceerd worden. Door de recente invoering van het uniek loket waar migranten hun verblijf en arbeidsvergunning tegelijkertijd kunnen aanvragen, is het grootste obstakel van de baan: zonder dat loket zou een omslachtige samenwerking tussen de federale Dienst Vreemdelingenzaken en de regionale diensten voor tewerkstelling vereist zijn. Het loket heeft er ook voor gezorgd dat een aanvraag voor arbeidsmigratie maar een tweetal weken in beslag neemt, waarmee België volgens Mahdi tot de Europese top behoort. Concreet kunnen buitenlandse leidinggevenden en experten tot drie jaar in België blijven met het statuut, stagiairs kunnen hier één jaar lang aan de slag. De werknemers in kwestie kunnen ook zonder bijkomend papierwerk doorreizen naar andere vestigingen van het bedrijf binnen de EU. Om oneerlijke concurrentie te vermijden moeten de arbeidsvoorwaarden en het salaris van de gedetacheerden wel identiek zijn als die van werknemers met dezelfde functie. 'Met deze nieuwe regeling geven we kansen aan mensen en bedrijven in de hele wereld om talent te stimuleren en ontplooien, zonder grenzen of drempels', maakt Mahdi zich sterk. 'Het invoeren van goed georganiseerde legale migratiekanalen is de beste manier om van migratie een positief verhaal te maken.'