De vaak penibele toestand waarin asielzoekers en andere migranten zich in Griekenland bevinden, staat weer volop in de aandacht sinds het kamp Moria op het eiland Lesbos door een brand verwoest werd. Meer dan 12.000 asielzoekers hebben daardoor al een week geen onderdak meer.

Tijdens een ontmoeting met de Griekse minister Koumoutsakos zei federaal minister De Block tot 'extra solidariteit' met de Grieken bereid te zijn. Concreet stelt ze voor 100 tot 150 kwetsbare asielzoekers te herplaatsen. Hoe dat alles concreet in zijn werk zal gaan, hangt van Griekenland af.

De Belgische inspanning komt bovenop het engagement om twaalf niet-begeleide minderjarigen uit Moria op te vangen. Die beslissing maakte De Block dinsdag bekend. Begin mei verbond de federale regering zich er al toe 18 niet-begeleide minderjarigen op te nemen die zich in kampen op de Griekse eilanden bevonden. Die jongeren kwamen vorige maand in ons land aan. In een gemeenschappelijk persbericht zeggen De Block en Koumoutsakos dat België meer dan zijn deel doet op het vlak van opvang, zeker in vergelijking met de andere lidstaten van de Europese Unie. Als die andere landen het Belgische voorbeeld zouden volgen, 'zou Griekenland, maar ook Malta en Cyprus, niet met zo'n hoge druk te kampen hebben', luidt het.

Griekenland zelf 'doet veel meer dan wat redelijk kan worden verwacht', aldus de twee ministers. Ze zijn het erover eens dat ad-hocmaatregelen - 'crisis na crisis' - op lange termijn niet houdbaar zijn. België en Griekenland hopen dat het 'New Pact on Migration and Asylum' dat de Europese Commissie volgende week presenteert oplossingen kan bieden voor de huidige uitdagingen.

De vaak penibele toestand waarin asielzoekers en andere migranten zich in Griekenland bevinden, staat weer volop in de aandacht sinds het kamp Moria op het eiland Lesbos door een brand verwoest werd. Meer dan 12.000 asielzoekers hebben daardoor al een week geen onderdak meer. Tijdens een ontmoeting met de Griekse minister Koumoutsakos zei federaal minister De Block tot 'extra solidariteit' met de Grieken bereid te zijn. Concreet stelt ze voor 100 tot 150 kwetsbare asielzoekers te herplaatsen. Hoe dat alles concreet in zijn werk zal gaan, hangt van Griekenland af. De Belgische inspanning komt bovenop het engagement om twaalf niet-begeleide minderjarigen uit Moria op te vangen. Die beslissing maakte De Block dinsdag bekend. Begin mei verbond de federale regering zich er al toe 18 niet-begeleide minderjarigen op te nemen die zich in kampen op de Griekse eilanden bevonden. Die jongeren kwamen vorige maand in ons land aan. In een gemeenschappelijk persbericht zeggen De Block en Koumoutsakos dat België meer dan zijn deel doet op het vlak van opvang, zeker in vergelijking met de andere lidstaten van de Europese Unie. Als die andere landen het Belgische voorbeeld zouden volgen, 'zou Griekenland, maar ook Malta en Cyprus, niet met zo'n hoge druk te kampen hebben', luidt het. Griekenland zelf 'doet veel meer dan wat redelijk kan worden verwacht', aldus de twee ministers. Ze zijn het erover eens dat ad-hocmaatregelen - 'crisis na crisis' - op lange termijn niet houdbaar zijn. België en Griekenland hopen dat het 'New Pact on Migration and Asylum' dat de Europese Commissie volgende week presenteert oplossingen kan bieden voor de huidige uitdagingen.