Reynders wil naar eigen zeggen vermijden dat telkens één land met de vinger gewezen wordt als de rechtsstaat er (mogelijk) in het gedrang komt. Zo lopen tegenwoordig vooral Denemarken, waar de regering besliste dat tegoeden van vluchtelingen deels geconfisqueerd mogen worden, en Polen, waar gesleuteld wordt aan de mediawetgeving en aan de bevoegdheden van het grondwettelijk hof, in de kijker. Tegen Polen startte de Europese Commissie zelfs een procedure op die kan uitmonden in de schorsing van het Poolse stemrecht tijdens Europese vergaderingen. "Het is de bedoeling een 'review' te krijgen van alle lidstaten, zodat we niet moeten wachten tot er een probleem is in een bepaald land", legt Reynders uit. Hij vindt dat zijn voorstel ook van pas komt in tijden waarin verschillende lidstaten unilateraal maatregelen nemen om de vluchtelingenstroom aan banden te leggen. Bovendien rapporteren de EU-lidstaten al aan internationale instellingen zoals de Verenigde Naties en de Raad van Europa, "waarom ook niet op Europees niveau", aldus Reynders. Of het de Europese Commissie moet zijn die het respect voor de rechten en vrijheden tegen het licht houdt, is geen vereiste voor Reynders. "Dit is slechts een voorstel, België staat open voor alle modaliteiten", zegt hij. "Het is belangrijk dat we nu tonen dat we even veel aandacht hebben voor de fundamentele rechten als voor de begrotingen." (Belga)

Reynders wil naar eigen zeggen vermijden dat telkens één land met de vinger gewezen wordt als de rechtsstaat er (mogelijk) in het gedrang komt. Zo lopen tegenwoordig vooral Denemarken, waar de regering besliste dat tegoeden van vluchtelingen deels geconfisqueerd mogen worden, en Polen, waar gesleuteld wordt aan de mediawetgeving en aan de bevoegdheden van het grondwettelijk hof, in de kijker. Tegen Polen startte de Europese Commissie zelfs een procedure op die kan uitmonden in de schorsing van het Poolse stemrecht tijdens Europese vergaderingen. "Het is de bedoeling een 'review' te krijgen van alle lidstaten, zodat we niet moeten wachten tot er een probleem is in een bepaald land", legt Reynders uit. Hij vindt dat zijn voorstel ook van pas komt in tijden waarin verschillende lidstaten unilateraal maatregelen nemen om de vluchtelingenstroom aan banden te leggen. Bovendien rapporteren de EU-lidstaten al aan internationale instellingen zoals de Verenigde Naties en de Raad van Europa, "waarom ook niet op Europees niveau", aldus Reynders. Of het de Europese Commissie moet zijn die het respect voor de rechten en vrijheden tegen het licht houdt, is geen vereiste voor Reynders. "Dit is slechts een voorstel, België staat open voor alle modaliteiten", zegt hij. "Het is belangrijk dat we nu tonen dat we even veel aandacht hebben voor de fundamentele rechten als voor de begrotingen." (Belga)