Op voorstel van minister Verlinden bevestigde de ministerraad vrijdag dat ons land een aanvraag tot tussenkomst van het Europese solidariteitsfonds zal indienen. Op basis van die aanvraag zou tot maximaal 185 miljoen euro kunnen verkregen worden voor het herstel van infrastructuur en voorlopige huisvesting. Gaat het Europees licht op groen, dan zal het geld volgens de geleden schade over de verschillende overheidsniveaus verdeeld worden. De ministerraad besloot ook dat de federale regering de kosten zal dragen die gouverneurs maken om private ondernemingen in te zetten. De gouverneurs hebben voor meer dan 3,9 miljoen euro dringende werken opgevorderd bij private bedrijven, bijvoorbeeld voor het ruimen van wegen, de afvalophaling, het stutten van woningen en deskundigenonderzoek. Het federale niveau betaalt ook de kost van 850.000 euro voor de levering van maaltijden aan inwoners van de getroffen regio. Tenslotte bekrachtigde de ministerraad dat de werkzaamheden van de Federale Ondersteuningscel worden verlengd tot half november. Die cel coördineert het werk van de federale diensten die in het gebied actief zijn, zoals het leger, de federale politie en de civiele bescherming. "Sinds het noodweer toesloeg, zetten de hulpverleningsdiensten en overheden alles in het werk om de slachtoffers zo snel en zo goed mogelijk te helpen. En dat zullen ze blijven doen", stelt Verlinden. "Vandaag bevestigt de federale regering haar engagement om de Waalse regering bij te staan in de opdrachten die hen nog wacht." (Belga)

Op voorstel van minister Verlinden bevestigde de ministerraad vrijdag dat ons land een aanvraag tot tussenkomst van het Europese solidariteitsfonds zal indienen. Op basis van die aanvraag zou tot maximaal 185 miljoen euro kunnen verkregen worden voor het herstel van infrastructuur en voorlopige huisvesting. Gaat het Europees licht op groen, dan zal het geld volgens de geleden schade over de verschillende overheidsniveaus verdeeld worden. De ministerraad besloot ook dat de federale regering de kosten zal dragen die gouverneurs maken om private ondernemingen in te zetten. De gouverneurs hebben voor meer dan 3,9 miljoen euro dringende werken opgevorderd bij private bedrijven, bijvoorbeeld voor het ruimen van wegen, de afvalophaling, het stutten van woningen en deskundigenonderzoek. Het federale niveau betaalt ook de kost van 850.000 euro voor de levering van maaltijden aan inwoners van de getroffen regio. Tenslotte bekrachtigde de ministerraad dat de werkzaamheden van de Federale Ondersteuningscel worden verlengd tot half november. Die cel coördineert het werk van de federale diensten die in het gebied actief zijn, zoals het leger, de federale politie en de civiele bescherming. "Sinds het noodweer toesloeg, zetten de hulpverleningsdiensten en overheden alles in het werk om de slachtoffers zo snel en zo goed mogelijk te helpen. En dat zullen ze blijven doen", stelt Verlinden. "Vandaag bevestigt de federale regering haar engagement om de Waalse regering bij te staan in de opdrachten die hen nog wacht." (Belga)