De expertengroep, die opereert in het kader van het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens in Genève, heeft tot doel de juridische, technologische en militaire kwesties die deze nieuwe technologieën aan de orde stellen, te verduidelijken, voornamelijk over het naleven van het internationaal humanitair recht. Eind 2019 heeft de GGE elf principes vastgelegd om een normatief en operationeel kader vast te stellen voor dodelijke autonome wapensystemen. België speelde een leidende rol in het werk van de groep, met name door een leidprincipe voor te stellen over de interactie tussen mens en machine dat nu de hoeksteen vormt van het toekomstige normatieve en operationele kader. Het Belgische voorzitterschap moet de besprekingen over de inhoud verdiepen om tot consensuele aanbevelingen te komen over het normatieve en operationele kader, die ter goedkeuring zullen worden voorgesteld aan de 6e Toetsingsconferentie van het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens. (Belga)

De expertengroep, die opereert in het kader van het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens in Genève, heeft tot doel de juridische, technologische en militaire kwesties die deze nieuwe technologieën aan de orde stellen, te verduidelijken, voornamelijk over het naleven van het internationaal humanitair recht. Eind 2019 heeft de GGE elf principes vastgelegd om een normatief en operationeel kader vast te stellen voor dodelijke autonome wapensystemen. België speelde een leidende rol in het werk van de groep, met name door een leidprincipe voor te stellen over de interactie tussen mens en machine dat nu de hoeksteen vormt van het toekomstige normatieve en operationele kader. Het Belgische voorzitterschap moet de besprekingen over de inhoud verdiepen om tot consensuele aanbevelingen te komen over het normatieve en operationele kader, die ter goedkeuring zullen worden voorgesteld aan de 6e Toetsingsconferentie van het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens. (Belga)