In haar Brexit-brief hamert de Britse premier Theresa May op een "diepgaand en bijzonder partnerschap" tussen haar land en de EU, met name op het vlak van economie en veiligheid. Ze vindt dat parallel aan de Brexit-onderhandelingen ook onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en Groot-Brittannië moeten worden gevoerd. Ze hoopt dat er ambitieus vrijhandelsakkoord kan gevonden worden. Ook België is voorstander van een verregaand vrijhandelsakkoord, zegt premier Michel. "Dergelijk akkoord moet de integriteit van de interne markt met zijn vier vrijheden respecteren. Het veiligstellen van een eerlijk en gelijk speelveld staat hierbij voorop, net zoals het inbouwen van een sluitende juridische omkadering. Zo'n akkoord is gestoeld op een goed evenwicht tussen rechten en plichten." De leiders van de 27 lidstaten die met May gaan onderhandelen, zeggen vandaag in een mededeling dat ze hun "aandacht eerst zullen toespitsen op alle essentiële regelingen voor een ordelijke terugtrekking". De Duitse bondskanselier Angela Merkel verwerpt alvast de vraag van May voor parallelle onderhandelingen over de Brexit en toekomstige Europees-Britse relatie. Frans president François Hollande liet zich ontvallen dat de Brexit de Britten "economische pijn" zal bezorgen, maar dat "het niet de bedoeling is (hen) te straffen". België zal zich alvast constructief opstellen tijdens de onderhandelingen, zegt Michel. "Wij zijn ervan overtuigd dat een akkoord in het belang van zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk moet zijn. Engagementen uit het verleden moeten worden nageleefd. Overgangsmaatregelen moeten een vlotte overgang mogelijk maken mits duidelijke definiëring en een passende juridische omkadering. Het is essentieel dat de rechten van de Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk worden gevrijwaard op basis van wederkerigheid." Hoe dan ook blijft België streven naar een zo hecht mogelijke band tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, besluit Michel. (Belga)

In haar Brexit-brief hamert de Britse premier Theresa May op een "diepgaand en bijzonder partnerschap" tussen haar land en de EU, met name op het vlak van economie en veiligheid. Ze vindt dat parallel aan de Brexit-onderhandelingen ook onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en Groot-Brittannië moeten worden gevoerd. Ze hoopt dat er ambitieus vrijhandelsakkoord kan gevonden worden. Ook België is voorstander van een verregaand vrijhandelsakkoord, zegt premier Michel. "Dergelijk akkoord moet de integriteit van de interne markt met zijn vier vrijheden respecteren. Het veiligstellen van een eerlijk en gelijk speelveld staat hierbij voorop, net zoals het inbouwen van een sluitende juridische omkadering. Zo'n akkoord is gestoeld op een goed evenwicht tussen rechten en plichten." De leiders van de 27 lidstaten die met May gaan onderhandelen, zeggen vandaag in een mededeling dat ze hun "aandacht eerst zullen toespitsen op alle essentiële regelingen voor een ordelijke terugtrekking". De Duitse bondskanselier Angela Merkel verwerpt alvast de vraag van May voor parallelle onderhandelingen over de Brexit en toekomstige Europees-Britse relatie. Frans president François Hollande liet zich ontvallen dat de Brexit de Britten "economische pijn" zal bezorgen, maar dat "het niet de bedoeling is (hen) te straffen". België zal zich alvast constructief opstellen tijdens de onderhandelingen, zegt Michel. "Wij zijn ervan overtuigd dat een akkoord in het belang van zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk moet zijn. Engagementen uit het verleden moeten worden nageleefd. Overgangsmaatregelen moeten een vlotte overgang mogelijk maken mits duidelijke definiëring en een passende juridische omkadering. Het is essentieel dat de rechten van de Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk worden gevrijwaard op basis van wederkerigheid." Hoe dan ook blijft België streven naar een zo hecht mogelijke band tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, besluit Michel. (Belga)