In België kan men onder bepaalde voorwaarden alimentatie aftrekken van het belastbare inkomen. Dat kan ook voor niet-ingezetenen die in ons land werken, maar dan moeten ze minstens 75% van hun hele inkomen in België verdienen. Dat zorgt ervoor dat sommige niet-ingezetenen die in hun eigen land nauwelijks belastbare inkomsten hebben de alimentatie noch in hun woonland noch in België kunnen aftrekken. "De weigering benadeelt niet-ingezeten belastingplichtigen die gebruik hebben gemaakt van het recht van vrij verkeer van werknemers", stelt de Commissie. De inbreukprocedure loopt al sinds 2016, en eindigt nu dus voor het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. De Commissie merkt op dat het Hof in eerdere arresten al heeft geoordeeld dat dergelijke wetgeving in strijd is met het vrije verkeer van werknemers. (Belga)

In België kan men onder bepaalde voorwaarden alimentatie aftrekken van het belastbare inkomen. Dat kan ook voor niet-ingezetenen die in ons land werken, maar dan moeten ze minstens 75% van hun hele inkomen in België verdienen. Dat zorgt ervoor dat sommige niet-ingezetenen die in hun eigen land nauwelijks belastbare inkomsten hebben de alimentatie noch in hun woonland noch in België kunnen aftrekken. "De weigering benadeelt niet-ingezeten belastingplichtigen die gebruik hebben gemaakt van het recht van vrij verkeer van werknemers", stelt de Commissie. De inbreukprocedure loopt al sinds 2016, en eindigt nu dus voor het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. De Commissie merkt op dat het Hof in eerdere arresten al heeft geoordeeld dat dergelijke wetgeving in strijd is met het vrije verkeer van werknemers. (Belga)