De Commissie lanceerde haar voorstel voor het 'meerjarig financieel kader' 2021-2027 op 2 mei. Vandaag, tijdens de vergadering van de ministers van Europese Zaken, wisselden de lidstaten voor het eerst in een formele setting van gedachten over de nieuwe meerjarenbegroting. België struikelt over de piste om de lidstaten vanaf 2021 90 procent van de voor de EU geïnde douanerechten te doen doorstorten, in plaats van de huidige 80 procent. "Dat is voor mijn land niet aanvaardbaar", zei de Belgische ambassadeur François Roux afgemeten tijdens het publieke debat. "België is een van de lidstaten die het hardst worden geraakt door de brexit, die ons 1 tot 3 procent van het bbp kan kosten. Dat vergt zware investeringen in de douane, meer bepaald in infrastructuur en personeel." België pleit dan ook al langer voor een steunprogramma voor landen die "disproportioneel" geraakt worden door de brexit, zei de ambassadeur. Hij vertolkte het Belgische standpunt in naam van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, die afwezig was. Meteen na de voorstelling van de meerjarenbegroting had ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois al kritiek op de bijsturing van de inning van de douanerechten. De ingreep moet de Europese begroting volgens de Commissie eenvoudiger en rechtvaardiger maken en moet de 'eigen middelen' voor het EU-budget opkrikken, maar is volgens Bourgeois "niet te verantwoorden". Exacte cijfers zijn er nog niet, maar de ingreep zou België honderden miljoenen euro's kosten. "Een eerlijke verdeling van de lasten vinden we als nettobetaler belangrijk", maakte de Belgische ambassadeur maandag nog eens duidelijk. (Belga)

De Commissie lanceerde haar voorstel voor het 'meerjarig financieel kader' 2021-2027 op 2 mei. Vandaag, tijdens de vergadering van de ministers van Europese Zaken, wisselden de lidstaten voor het eerst in een formele setting van gedachten over de nieuwe meerjarenbegroting. België struikelt over de piste om de lidstaten vanaf 2021 90 procent van de voor de EU geïnde douanerechten te doen doorstorten, in plaats van de huidige 80 procent. "Dat is voor mijn land niet aanvaardbaar", zei de Belgische ambassadeur François Roux afgemeten tijdens het publieke debat. "België is een van de lidstaten die het hardst worden geraakt door de brexit, die ons 1 tot 3 procent van het bbp kan kosten. Dat vergt zware investeringen in de douane, meer bepaald in infrastructuur en personeel." België pleit dan ook al langer voor een steunprogramma voor landen die "disproportioneel" geraakt worden door de brexit, zei de ambassadeur. Hij vertolkte het Belgische standpunt in naam van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, die afwezig was. Meteen na de voorstelling van de meerjarenbegroting had ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois al kritiek op de bijsturing van de inning van de douanerechten. De ingreep moet de Europese begroting volgens de Commissie eenvoudiger en rechtvaardiger maken en moet de 'eigen middelen' voor het EU-budget opkrikken, maar is volgens Bourgeois "niet te verantwoorden". Exacte cijfers zijn er nog niet, maar de ingreep zou België honderden miljoenen euro's kosten. "Een eerlijke verdeling van de lasten vinden we als nettobetaler belangrijk", maakte de Belgische ambassadeur maandag nog eens duidelijk. (Belga)