Ons land ligt daarmee ver achter bij het Europese gemiddelde, of zelfs opkomende landen als India (10de) en China (37ste). Redenen voor de Belgische ngo's Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Inter-Environment Wallonie en WWF om aan de Vlaamse regering te vragen om de Belgische bijdrage aan de Europese doelstelling - minstens 47 procent emissiereductie in 2030 ten opzichte van 2005 in niet-ETS-sectoren - te valideren en om van COP26 gebruik te maken om aan een intra-Belgische overeenkomst te werken voor de verdeling van de inspanningen. Ze dringen er bij de vier regionale en federale regeringen ook op aan om op korte termijn "in alle sectoren maatregelen te nemen om structurele emissiereducties in ons land op gang te brengen." Geen enkel land presteert voldoende om in de hoogste categorie te eindigen. Daarom blijft de top drie van de index onbezet. Denemarken (4e) levert met een index van 76,92 de beste score en wordt gevolgd door Zweden (74,46) en Noorwegen (73,62). Van de G20-landen veroveren het Verenigd Koninkrijk (7de met 73,29), Duitsland (13de) en Frankrijk (17de) een plaats bij de 'hoog performante' landen. Saoedi-Arabië is met de 63ste ranking (score 24,45) de slechtst presterende G20-mogendheid. De slechte Belgische score (46,27) weerspiegelt de opgelopen vertraging gedurende meerdere jaren, stellen de milieu-ngo's in een gezamenlijk persbericht. "Ons land kende geen vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tijdens de legislatuur 2014-2019 en de verminderingen die in 2020 werden waargenomen, zijn meer te wijten aan de COVID-crisissituatie dan aan het structurele optreden van onze regeringen. Op federaal, Waals en Brussels niveau zijn echter nieuwe klimaatdoelstellingen vastgelegd die aansluiten bij de Europese klimaatambitie. Dat is nog niet het geval in Vlaanderen, waar de overheid de Belgische bijdrage aan de Europese doelstellingen zelfs wil afzwakken, en regelmatig de mogelijkheden van een ambitieuzere nationale positionering voor het klimaat blokkeert", luidt het. (Belga)

Ons land ligt daarmee ver achter bij het Europese gemiddelde, of zelfs opkomende landen als India (10de) en China (37ste). Redenen voor de Belgische ngo's Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Inter-Environment Wallonie en WWF om aan de Vlaamse regering te vragen om de Belgische bijdrage aan de Europese doelstelling - minstens 47 procent emissiereductie in 2030 ten opzichte van 2005 in niet-ETS-sectoren - te valideren en om van COP26 gebruik te maken om aan een intra-Belgische overeenkomst te werken voor de verdeling van de inspanningen. Ze dringen er bij de vier regionale en federale regeringen ook op aan om op korte termijn "in alle sectoren maatregelen te nemen om structurele emissiereducties in ons land op gang te brengen." Geen enkel land presteert voldoende om in de hoogste categorie te eindigen. Daarom blijft de top drie van de index onbezet. Denemarken (4e) levert met een index van 76,92 de beste score en wordt gevolgd door Zweden (74,46) en Noorwegen (73,62). Van de G20-landen veroveren het Verenigd Koninkrijk (7de met 73,29), Duitsland (13de) en Frankrijk (17de) een plaats bij de 'hoog performante' landen. Saoedi-Arabië is met de 63ste ranking (score 24,45) de slechtst presterende G20-mogendheid. De slechte Belgische score (46,27) weerspiegelt de opgelopen vertraging gedurende meerdere jaren, stellen de milieu-ngo's in een gezamenlijk persbericht. "Ons land kende geen vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tijdens de legislatuur 2014-2019 en de verminderingen die in 2020 werden waargenomen, zijn meer te wijten aan de COVID-crisissituatie dan aan het structurele optreden van onze regeringen. Op federaal, Waals en Brussels niveau zijn echter nieuwe klimaatdoelstellingen vastgelegd die aansluiten bij de Europese klimaatambitie. Dat is nog niet het geval in Vlaanderen, waar de overheid de Belgische bijdrage aan de Europese doelstellingen zelfs wil afzwakken, en regelmatig de mogelijkheden van een ambitieuzere nationale positionering voor het klimaat blokkeert", luidt het. (Belga)