Vorig jaar kwamen er 139.818 migranten naar ons land, terwijl het er in 2012 nog 124.717 waren. Alleen in 2010 waren er meer nieuwkomers: 140.375. Het gaat over elke vreemdeling die verblijfsrecht heeft en ingeschreven is in het rijksregister. Niet-erkende asielzoekers worden niet meegeteld. Volgens demograaf Patrick Deboosere (VUB) is de verhoogde immigratie vooral het gevolg van de open grenzen binnen de Europese Unie. "Ongeveer twee derde van de migranten komt uit de EU", zegt hij in Het Laatste Nieuws. "Hun motieven worden niet opgetekend, maar uit andere bronnen weten we dat het grotendeels om arbeidsmigratie gaat. Je moet natuurlijk de partner en kinderen soms meerekenen, die mee migreren." (Belga)

Vorig jaar kwamen er 139.818 migranten naar ons land, terwijl het er in 2012 nog 124.717 waren. Alleen in 2010 waren er meer nieuwkomers: 140.375. Het gaat over elke vreemdeling die verblijfsrecht heeft en ingeschreven is in het rijksregister. Niet-erkende asielzoekers worden niet meegeteld. Volgens demograaf Patrick Deboosere (VUB) is de verhoogde immigratie vooral het gevolg van de open grenzen binnen de Europese Unie. "Ongeveer twee derde van de migranten komt uit de EU", zegt hij in Het Laatste Nieuws. "Hun motieven worden niet opgetekend, maar uit andere bronnen weten we dat het grotendeels om arbeidsmigratie gaat. Je moet natuurlijk de partner en kinderen soms meerekenen, die mee migreren." (Belga)