In Vlaanderen (-7,7 procent) en Wallonië (-4 procent) daalde het aantal vergoede werklozen, maar in Brussel was er een zeldzame stijging. In het hoofdstedelijk gewest kwamen er netto 961 volledig werklozen met uitkering bij, of een stijging met 1,5 procent.

De RVA betaalt soms ook een uitkering aan werklozen die geen job moeten zoeken. Die mogelijkheid is de voorbije jaren wel sterk ingeperkt. In januari 2020 ging het nog om 47.758 gevallen, 36 procent minder dan een jaar eerder. Het gaat vooral om werklozen met bedrijfstoeslag (brugpensioen).

In Vlaanderen (-7,7 procent) en Wallonië (-4 procent) daalde het aantal vergoede werklozen, maar in Brussel was er een zeldzame stijging. In het hoofdstedelijk gewest kwamen er netto 961 volledig werklozen met uitkering bij, of een stijging met 1,5 procent. De RVA betaalt soms ook een uitkering aan werklozen die geen job moeten zoeken. Die mogelijkheid is de voorbije jaren wel sterk ingeperkt. In januari 2020 ging het nog om 47.758 gevallen, 36 procent minder dan een jaar eerder. Het gaat vooral om werklozen met bedrijfstoeslag (brugpensioen).