België stuurt een gespecialiseerd medisch team van vier verpleegkundigen en artsen naar Slovaakse ziekenhuizen. De ziekenhuizen ondervinden moeilijkheden in de bestrijding van COVID-19, vooral op de afdelingen intensieve zorgen. Daarom doet Slovakije beroep op het Europese mechanisme voor civiele bescherming (Union Civil Protection Mechanism, UCPM). België besloot een B-FAST-team te sturen, maar gezien de gezondheidstoestand in eigen land is de hulpcapaciteit beperkt. De Belgische krachten zullen een team uit Denemarken versterken. Om B-FAST in te zetten dient aan drie voorwaarden voldaan te zijn. Zo dient de ramp zo'n omvang te kennen dat de nooddiensten van het getroffen land niet meer de vereiste hulp kunnen aanbieden, waardoor het leven of de gezondheid van mensen in gevaar komt. De overheid van het getroffen land moet België, of ten minste aan de internationale gemeenschap, om hulp vragen en bovendien mag er geen gewapend conflict plaatsvinden in het getroffen gebied. Een B-FAST-interventie duurt in principe niet langer dan 10 dagen. Slovakije zou intussen het land zijn met hoogste aantal coronasterfgevallen in verhouding tot het aantal inwoners. Volgens ECDC, het Europese Centrum voor Ziektepreventie- en Bestrijding, telde Slovakije gisteren 246 corona-overlijdens per miljoen inwoners in 14 dagen. Marek Krajci, de Slovaakse minister van Volksgezondheid, kondigde bovendien gisteren zijn ontslag aan. (Belga)

België stuurt een gespecialiseerd medisch team van vier verpleegkundigen en artsen naar Slovaakse ziekenhuizen. De ziekenhuizen ondervinden moeilijkheden in de bestrijding van COVID-19, vooral op de afdelingen intensieve zorgen. Daarom doet Slovakije beroep op het Europese mechanisme voor civiele bescherming (Union Civil Protection Mechanism, UCPM). België besloot een B-FAST-team te sturen, maar gezien de gezondheidstoestand in eigen land is de hulpcapaciteit beperkt. De Belgische krachten zullen een team uit Denemarken versterken. Om B-FAST in te zetten dient aan drie voorwaarden voldaan te zijn. Zo dient de ramp zo'n omvang te kennen dat de nooddiensten van het getroffen land niet meer de vereiste hulp kunnen aanbieden, waardoor het leven of de gezondheid van mensen in gevaar komt. De overheid van het getroffen land moet België, of ten minste aan de internationale gemeenschap, om hulp vragen en bovendien mag er geen gewapend conflict plaatsvinden in het getroffen gebied. Een B-FAST-interventie duurt in principe niet langer dan 10 dagen. Slovakije zou intussen het land zijn met hoogste aantal coronasterfgevallen in verhouding tot het aantal inwoners. Volgens ECDC, het Europese Centrum voor Ziektepreventie- en Bestrijding, telde Slovakije gisteren 246 corona-overlijdens per miljoen inwoners in 14 dagen. Marek Krajci, de Slovaakse minister van Volksgezondheid, kondigde bovendien gisteren zijn ontslag aan. (Belga)