België stuurt voortaan geen asielzoekers meer terug naar Hongarije. Er is geen garantie op een correcte asielprocedure, schrijft De Standaard.

Hongarije beschouwt Servië sinds de zomer van 2015 als "veilig derde land". Wie via het land Hongarije binnenkomt, krijgt daarom geen volwaardige asielprocedure meer. En dat is een meerderheid. De Belgische Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hield eind vorig jaar om die reden twee uitwijzingen naar Hongarije tegen. In totaal vroeg ons land Hongarije in 2015 om 446 asielzoekers terug te nemen, zoals voorzien in de Europese Dublin-verdragen bij een eerste aankomst in Hongarije.

Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt spreekt van een streep door de rekening van zij die alle heil verwachten van de forse houding van de Visegrad-landen. "Wie bij de N-VA had gehoopt blind te kunnen vertrouwen op Hongarije om de asielcrisis op te lossen, is er aan voor de moeite", besluit hij.

"Natuurlijk moeten we de Europese buitengrenzen beter bewaken, maar het recht op asiel blijft prioritair." (Belga)

België stuurt voortaan geen asielzoekers meer terug naar Hongarije. Er is geen garantie op een correcte asielprocedure, schrijft De Standaard.Hongarije beschouwt Servië sinds de zomer van 2015 als "veilig derde land". Wie via het land Hongarije binnenkomt, krijgt daarom geen volwaardige asielprocedure meer. En dat is een meerderheid. De Belgische Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hield eind vorig jaar om die reden twee uitwijzingen naar Hongarije tegen. In totaal vroeg ons land Hongarije in 2015 om 446 asielzoekers terug te nemen, zoals voorzien in de Europese Dublin-verdragen bij een eerste aankomst in Hongarije.Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt spreekt van een streep door de rekening van zij die alle heil verwachten van de forse houding van de Visegrad-landen. "Wie bij de N-VA had gehoopt blind te kunnen vertrouwen op Hongarije om de asielcrisis op te lossen, is er aan voor de moeite", besluit hij. "Natuurlijk moeten we de Europese buitengrenzen beter bewaken, maar het recht op asiel blijft prioritair." (Belga)