Tunesië, dat momenteel wordt geconfronteerd met een ernstige verslechtering van de gezondheidssituatie en een sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnames, heeft de Europese partners op de hoogte gesteld van specifieke behoeften die nodig zijn om hoofd te kunnen bieden aan deze situatie, onder meer inzake vaccins. De vaccinatiegraad is nog zeer laag in het land en de autoriteiten zijn bezig om de vaccinatiecampagne te versnellen. België zal 150.000 dosissen van het AstraZeneca-vaccin sturen naar Tunesië, net als intensive care geneesmiddelen uit de voorraad van de FOD Volksgezondheid. Ook medisch materiaal voor intensieve verzorging en persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en maskers, zullen worden verstuurd. De noodhulp zal vertrekken vanuit België op 22 juli. "Internationale solidariteit is in de huidige pandemiecontext van groot belang, aangezien niemand van ons veilig is zolang we dat niet allemaal zijn. België beschouwt deze bijdrage dan ook als een aanmoediging tot vaccinatie op grond van de eigen ervaring en de positieve effecten van vaccinatie op de gezondheidssituatie", aldus de FOD. (Belga)

Tunesië, dat momenteel wordt geconfronteerd met een ernstige verslechtering van de gezondheidssituatie en een sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnames, heeft de Europese partners op de hoogte gesteld van specifieke behoeften die nodig zijn om hoofd te kunnen bieden aan deze situatie, onder meer inzake vaccins. De vaccinatiegraad is nog zeer laag in het land en de autoriteiten zijn bezig om de vaccinatiecampagne te versnellen. België zal 150.000 dosissen van het AstraZeneca-vaccin sturen naar Tunesië, net als intensive care geneesmiddelen uit de voorraad van de FOD Volksgezondheid. Ook medisch materiaal voor intensieve verzorging en persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en maskers, zullen worden verstuurd. De noodhulp zal vertrekken vanuit België op 22 juli. "Internationale solidariteit is in de huidige pandemiecontext van groot belang, aangezien niemand van ons veilig is zolang we dat niet allemaal zijn. België beschouwt deze bijdrage dan ook als een aanmoediging tot vaccinatie op grond van de eigen ervaring en de positieve effecten van vaccinatie op de gezondheidssituatie", aldus de FOD. (Belga)