Volgens Weyts neemt de aandacht voor dierenwelzijn bij de Europese Commissie af. "Dat baart mij zorgen", zegt de N-VA-minister. "Daarom bundelen we nu met enkele gelijkgezinde landen de krachten. Veel hete hangijzers inzake dierenwelzijn zijn gebaat bij een internationale aanpak". Concreet is het de bedoeling om via het forum kennis en goede praktijken uit te wisselen, initiatieven te coördineren en nieuw wetgevend werk rond Dierenwelzijn voor te bereiden. Heel wat dossiers rond Dierenwelzijn hebben een internationale dimensie. "In de strijd tegen malafide puppyhandel ga ik bijvoorbeeld al samenwerken met mijn Nederlandse collega", zegt Weyts. "Via het Europees samenwerkingsplatform kunnen we ook in andere dossiers het voortouw nemen". Nu Vlaanderen voor het eerst bevoegd is voor Dierenwelzijn, wordt het beleidsdomein volgens Weyts uitgebouwd tot "een volwaardige bevoegdheid". "De ambitie is om aansluiting te vinden bij Europese koplopers inzake dierenwelzijnsbeleid, zoals Zweden en Denemarken". De Waalse en Brusselse collega's van minister Weyts reageerde positief op zijn vraag om ook België te laten aansluiten bij het nieuwe platform. (Belga)

Volgens Weyts neemt de aandacht voor dierenwelzijn bij de Europese Commissie af. "Dat baart mij zorgen", zegt de N-VA-minister. "Daarom bundelen we nu met enkele gelijkgezinde landen de krachten. Veel hete hangijzers inzake dierenwelzijn zijn gebaat bij een internationale aanpak". Concreet is het de bedoeling om via het forum kennis en goede praktijken uit te wisselen, initiatieven te coördineren en nieuw wetgevend werk rond Dierenwelzijn voor te bereiden. Heel wat dossiers rond Dierenwelzijn hebben een internationale dimensie. "In de strijd tegen malafide puppyhandel ga ik bijvoorbeeld al samenwerken met mijn Nederlandse collega", zegt Weyts. "Via het Europees samenwerkingsplatform kunnen we ook in andere dossiers het voortouw nemen". Nu Vlaanderen voor het eerst bevoegd is voor Dierenwelzijn, wordt het beleidsdomein volgens Weyts uitgebouwd tot "een volwaardige bevoegdheid". "De ambitie is om aansluiting te vinden bij Europese koplopers inzake dierenwelzijnsbeleid, zoals Zweden en Denemarken". De Waalse en Brusselse collega's van minister Weyts reageerde positief op zijn vraag om ook België te laten aansluiten bij het nieuwe platform. (Belga)