Elk euroland moet elk jaar eind april een stabiliteitsprogramma indienen bij de Europese Commissie, met daarin onder meer de begrotingsdoelstellingen op middellange termijn. De Europese Commissie zal dat programma beoordelen en aan ons land (budgettaire en andere) aanbevelingen doen. België wil tegen 2019 aanknopen met een structureel evenwicht. De Vlaamse regering benadrukt dat ze nu al een begroting heeft die structureel in evenwicht is, met uitzondering van de kosten voor de Oosterweelverbinding. Volgens Bourgeois en Tommelein zal de federale regering er bij de Europese Commissie voor pleiten om flexibel om te gaan met dergelijke eenmalige grote kosten. "Het is goed dat de federale regering in samenspraak met de deelstaten de dialoog met de Europese commissie zal aangaan om te pleiten voor budgettaire flexibiliteit voor strategische investeringen die groei genereren. Dit komt tegemoet aan de vraag van Vlaanderen met betrekking tot de grote eenmalige kosten van Oosterweel", zegt Tommelein. "Vlaanderen heeft de voorbije jaren zware besparingen doorgevoerd en heeft uiteindelijk zelfs een beter begrotingsresultaat geboekt dan begroot. Daardoor is Vlaanderen vanaf dit jaar structureel in evenwicht en dat willen we vanaf nu zo houden. Alleen voor Oosterweel, zelfs op Europese schaal een van de grootste infrastructuurprojecten de komende jaren, vragen we een uitzondering", zegt Bourgeois. (Belga)

Elk euroland moet elk jaar eind april een stabiliteitsprogramma indienen bij de Europese Commissie, met daarin onder meer de begrotingsdoelstellingen op middellange termijn. De Europese Commissie zal dat programma beoordelen en aan ons land (budgettaire en andere) aanbevelingen doen. België wil tegen 2019 aanknopen met een structureel evenwicht. De Vlaamse regering benadrukt dat ze nu al een begroting heeft die structureel in evenwicht is, met uitzondering van de kosten voor de Oosterweelverbinding. Volgens Bourgeois en Tommelein zal de federale regering er bij de Europese Commissie voor pleiten om flexibel om te gaan met dergelijke eenmalige grote kosten. "Het is goed dat de federale regering in samenspraak met de deelstaten de dialoog met de Europese commissie zal aangaan om te pleiten voor budgettaire flexibiliteit voor strategische investeringen die groei genereren. Dit komt tegemoet aan de vraag van Vlaanderen met betrekking tot de grote eenmalige kosten van Oosterweel", zegt Tommelein. "Vlaanderen heeft de voorbije jaren zware besparingen doorgevoerd en heeft uiteindelijk zelfs een beter begrotingsresultaat geboekt dan begroot. Daardoor is Vlaanderen vanaf dit jaar structureel in evenwicht en dat willen we vanaf nu zo houden. Alleen voor Oosterweel, zelfs op Europese schaal een van de grootste infrastructuurprojecten de komende jaren, vragen we een uitzondering", zegt Bourgeois. (Belga)