Het onderzoek is gebaseerd op basis van cijfers uit 2019. België overschrijft zo voor het eerst de Europese doelstelling om 3 procent van het BBP te investeren in onderzoek en ontwikkeling. In 2019 bedraagt de ratio van O&O-uitgaven ten opzichte van het BBP 3,17 procent. Dat cijfer werd onlangs aan Eurostat gerapporteerd. Zowel Wallonië als Vlaanderen overschrijden het streefcijfer van 3 procent. Brussel haalt dit percentage niet. Dat komt volgens Dermine omdat zijn BBP zeer hoog is en zo'n 18 procent van dat van het land bedraagt. Alle sectoren boeken vooruitgang: bedrijfsleven, overheid, hoger onderwijs en de private non-profitsector'. "Deze cijfers tonen aan dat België een land van onderzoek en ontwikkeling is. De symbolische kaap van 3 procent wordt ruim gehaald, maar dat belet ons niet om alles in het werk te stellen om de focus op O&O te versterken. Ze draagt bij tot de opbouw van een concurrerende en dynamische kenniseconomie", aldus staatssecretaris Dermine. (Belga)

Het onderzoek is gebaseerd op basis van cijfers uit 2019. België overschrijft zo voor het eerst de Europese doelstelling om 3 procent van het BBP te investeren in onderzoek en ontwikkeling. In 2019 bedraagt de ratio van O&O-uitgaven ten opzichte van het BBP 3,17 procent. Dat cijfer werd onlangs aan Eurostat gerapporteerd. Zowel Wallonië als Vlaanderen overschrijden het streefcijfer van 3 procent. Brussel haalt dit percentage niet. Dat komt volgens Dermine omdat zijn BBP zeer hoog is en zo'n 18 procent van dat van het land bedraagt. Alle sectoren boeken vooruitgang: bedrijfsleven, overheid, hoger onderwijs en de private non-profitsector'. "Deze cijfers tonen aan dat België een land van onderzoek en ontwikkeling is. De symbolische kaap van 3 procent wordt ruim gehaald, maar dat belet ons niet om alles in het werk te stellen om de focus op O&O te versterken. Ze draagt bij tot de opbouw van een concurrerende en dynamische kenniseconomie", aldus staatssecretaris Dermine. (Belga)