De Raad van Europa richtte in 1999 de Group of States against Corruption (GRECO) op, een samenwerkingsverband van 47 Europese staten en de Verenigde Staten, dat zich bezighoudt met het bestrijden vanoverheidscorruptie.

Lopende zaken

Volgens de GRECO heeft ons land maar één van de vijftien aanbevelingen echt voldoende opgevolgd. Dat staat in een rapport dat woensdag werd gepubliceerd. De vier aanbevelingen rond corruptiebestrijding zijn gedeeltelijk uitgevoerd en van de elf aanbevelingen rond de financiering van partijen is er amper één voldoende uitgevoerd.

De federale regering heeft zich bij de Raad van Europa verdedigd met het argument dat ze sinds de ontbinding van het parlement op 7 mei 2010 in lopende zaken is en dat die situatie "de omzetting van de aanbevelingen bemoeilijkt". (Belga/TE)

De Raad van Europa richtte in 1999 de Group of States against Corruption (GRECO) op, een samenwerkingsverband van 47 Europese staten en de Verenigde Staten, dat zich bezighoudt met het bestrijden vanoverheidscorruptie. Lopende zaken Volgens de GRECO heeft ons land maar één van de vijftien aanbevelingen echt voldoende opgevolgd. Dat staat in een rapport dat woensdag werd gepubliceerd. De vier aanbevelingen rond corruptiebestrijding zijn gedeeltelijk uitgevoerd en van de elf aanbevelingen rond de financiering van partijen is er amper één voldoende uitgevoerd. De federale regering heeft zich bij de Raad van Europa verdedigd met het argument dat ze sinds de ontbinding van het parlement op 7 mei 2010 in lopende zaken is en dat die situatie "de omzetting van de aanbevelingen bemoeilijkt". (Belga/TE)