België en zestien andere lidstaten van de Europese Unie engageren zich om samen te investeren in deze technologieën "doorheen de hele waardeketen", luidt het in een verklaring die vandaag in de marge van een beraad van de Europese telecomministers is gepubliceerd. De zeventien landen, waaronder ook Duitsland, Frankrijk, Nederland en Italië, willen snel aan tafel met de belangrijkste spelers in de sector om een "industriële alliantie" uit te bouwen die een strategische wegenkaart en research- en investeringsplannen moet opmaken. Halfgeleiders zijn een essentieel onderdeel geworden in een eindeloos aantal gebruiksvoorwerpen, van mobiele telefoons over medische uitrusting tot auto's. Ze spelen in het digitale tijdperk "een centrale rol in de industriële concurrentiekracht", aldus de verklaring. Maar Europa is enorm afhankelijk van de Verenigde Staten en Aziatische landen. "In crisismomenten beseffen we dat we niet afhankelijk mogen zijn van verre landen", tweette minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken Petra De Sutter, die namens België aan het beraad deelnam. Europa heeft slechts 10 procent van de wereldmarkt van halfgeleiders in handen, een markt die ongeveer 440 miljard euro waard is. Om soevereiner te worden op vlak van microprocessoren en halfgeleiders stellen de ondertekenaars van de verklaring onder meer hun hoop in het Europese relancefonds dat de economie erbovenop moet helpen na de coronacrisis. Bedoeling is 20 procent van het fonds, of zo'n 145 miljard euro, te investeren in digitalisering. (Belga)

België en zestien andere lidstaten van de Europese Unie engageren zich om samen te investeren in deze technologieën "doorheen de hele waardeketen", luidt het in een verklaring die vandaag in de marge van een beraad van de Europese telecomministers is gepubliceerd. De zeventien landen, waaronder ook Duitsland, Frankrijk, Nederland en Italië, willen snel aan tafel met de belangrijkste spelers in de sector om een "industriële alliantie" uit te bouwen die een strategische wegenkaart en research- en investeringsplannen moet opmaken. Halfgeleiders zijn een essentieel onderdeel geworden in een eindeloos aantal gebruiksvoorwerpen, van mobiele telefoons over medische uitrusting tot auto's. Ze spelen in het digitale tijdperk "een centrale rol in de industriële concurrentiekracht", aldus de verklaring. Maar Europa is enorm afhankelijk van de Verenigde Staten en Aziatische landen. "In crisismomenten beseffen we dat we niet afhankelijk mogen zijn van verre landen", tweette minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken Petra De Sutter, die namens België aan het beraad deelnam. Europa heeft slechts 10 procent van de wereldmarkt van halfgeleiders in handen, een markt die ongeveer 440 miljard euro waard is. Om soevereiner te worden op vlak van microprocessoren en halfgeleiders stellen de ondertekenaars van de verklaring onder meer hun hoop in het Europese relancefonds dat de economie erbovenop moet helpen na de coronacrisis. Bedoeling is 20 procent van het fonds, of zo'n 145 miljard euro, te investeren in digitalisering. (Belga)