Het Hof deed uitspraak in een zaak rond een Syrisch gezin dat via humanitaire visa asiel wil aanvragen in België. Volgens het Hof vallen de aanvragen echter niet binnen de werkingssfeer van de Europese visumcode, maar enkel onder het nationale recht. Dat betekent met andere woorden dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarop de aanvragers en hun advocaten zich beroepen, niet van toepassing zijn. (Belga)

Het Hof deed uitspraak in een zaak rond een Syrisch gezin dat via humanitaire visa asiel wil aanvragen in België. Volgens het Hof vallen de aanvragen echter niet binnen de werkingssfeer van de Europese visumcode, maar enkel onder het nationale recht. Dat betekent met andere woorden dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarop de aanvragers en hun advocaten zich beroepen, niet van toepassing zijn. (Belga)