De coronacrisis, klimaatopwarming en werelwijde armoede: uitdagingen op vlak van internationale solidariteit zijn groter dan ooit, aldus 11.11.11. Dat betekent ook nood aan meer middelen. "Deze week nog beloofde België jaarlijks 100 miljoen euro vrij te maken op vlak van klimaatfinanciering", vertelt directeur Els Hertogen. "Maar volgens onze berekeningen is er jaarlijks 500 miljoen euro nodig om een billijke bijdrage te leveren tot de internationale doelstelling." In 1970 werd op VN-niveau afgesproken dat rijke landen 0,7 procent van hun bruto nationaal inkomen (BNI) zouden afstaan aan ontwikkelingslanden voor hun strijd tegen armoede en ongelijkheid. In 2020 lag dat in ons land op 0,46 procent. "België is een slechte leerling van de Europese klas. De federale regering beloofde in haar regeerakkoord een bindend groeipad richting de 0,7 procent tegen 2030. De lopende begrotingsbesprekingen zullen tonen of de regering zich daadwerkelijk aan haar beloftes houdt", stelt Hertogen. Volgens 11.11.11 is het, naast het vrijmaken van middelen, cruciaal om beleidskeuzes te maken die impact hebben op lageinkomenslanden. De ngo verwijst daarbij vooral naar de ongelijke verdeling van coronavaccins en de "ronkende verklaringen die westerse landen, waaronder België, aanvankelijk aflegden". "Een jaar later is pijnlijk duidelijk dat er slechts één werkwijze overheerste: eerst het westen, dan de rest", klinkt het. "Nochtans is het duidelijk: om dit virus te verslaan, moeten we samenwerken, over alle grenzen heen. De internationale gemeenschap moet haar falen structureel corrigeren door de relevante patenten tijdelijk vrij te geven. België behoort niet tot de meer dan 100 landen die zich achter het voorstel scharen om de patenten op COVID-19-vaccins tijdelijk op te heffen om ze massaler te kunnen produceren", besluit Hertogen. (Belga)

De coronacrisis, klimaatopwarming en werelwijde armoede: uitdagingen op vlak van internationale solidariteit zijn groter dan ooit, aldus 11.11.11. Dat betekent ook nood aan meer middelen. "Deze week nog beloofde België jaarlijks 100 miljoen euro vrij te maken op vlak van klimaatfinanciering", vertelt directeur Els Hertogen. "Maar volgens onze berekeningen is er jaarlijks 500 miljoen euro nodig om een billijke bijdrage te leveren tot de internationale doelstelling." In 1970 werd op VN-niveau afgesproken dat rijke landen 0,7 procent van hun bruto nationaal inkomen (BNI) zouden afstaan aan ontwikkelingslanden voor hun strijd tegen armoede en ongelijkheid. In 2020 lag dat in ons land op 0,46 procent. "België is een slechte leerling van de Europese klas. De federale regering beloofde in haar regeerakkoord een bindend groeipad richting de 0,7 procent tegen 2030. De lopende begrotingsbesprekingen zullen tonen of de regering zich daadwerkelijk aan haar beloftes houdt", stelt Hertogen. Volgens 11.11.11 is het, naast het vrijmaken van middelen, cruciaal om beleidskeuzes te maken die impact hebben op lageinkomenslanden. De ngo verwijst daarbij vooral naar de ongelijke verdeling van coronavaccins en de "ronkende verklaringen die westerse landen, waaronder België, aanvankelijk aflegden". "Een jaar later is pijnlijk duidelijk dat er slechts één werkwijze overheerste: eerst het westen, dan de rest", klinkt het. "Nochtans is het duidelijk: om dit virus te verslaan, moeten we samenwerken, over alle grenzen heen. De internationale gemeenschap moet haar falen structureel corrigeren door de relevante patenten tijdelijk vrij te geven. België behoort niet tot de meer dan 100 landen die zich achter het voorstel scharen om de patenten op COVID-19-vaccins tijdelijk op te heffen om ze massaler te kunnen produceren", besluit Hertogen. (Belga)