De federale politie van België heeft een goed imago bij de bevolking, maar ze heeft een gebrek aan middelen, die onder meer de diensten voor preventie en bestrijding van corruptie treft, zegt Greco (Groupe d'États contre la corruption) donderdag in een persmededeling. De beperkingen op de uitoefening van nevenactiviteiten bij de federale politie werden volgens de groep onlangs bijna volledig opgeheven. "Deze verandering roept veel vragen op in het licht van de preventie van belangenconflicten (...)." Greco meent dat de uitoefening van nevenactiviteiten door transparante criteria en door een effectieve controle moet worden omkaderd. "Meer algemeen moet het hele interne controlesysteem meer proactief zijn." Voorts is er volgens Greco omzeggens geen integriteitsbeleid noch een deontologisch kader van toepassing op de ministers in België. "Volledig naar hun believen kunnen ze kabinetsleden aanwerven en verlonen." Dus moeten inspanningen worden gedaan om de voorwaarden voor de aanwerving en tewerkstelling van kabinetsmedewerkers te omkaderen en om hun activiteit transparanter te maken. Greco zal de uitvoering van de jongste aanbevelingen aan België in 2021 evalueren. De verbeteringen in de aangifte van mandaten die werden doorgevoerd na de vorige evaluatie door Greco, moeten worden voortgezet, zo staat nog in de mededeling. (Belga)

De federale politie van België heeft een goed imago bij de bevolking, maar ze heeft een gebrek aan middelen, die onder meer de diensten voor preventie en bestrijding van corruptie treft, zegt Greco (Groupe d'États contre la corruption) donderdag in een persmededeling. De beperkingen op de uitoefening van nevenactiviteiten bij de federale politie werden volgens de groep onlangs bijna volledig opgeheven. "Deze verandering roept veel vragen op in het licht van de preventie van belangenconflicten (...)." Greco meent dat de uitoefening van nevenactiviteiten door transparante criteria en door een effectieve controle moet worden omkaderd. "Meer algemeen moet het hele interne controlesysteem meer proactief zijn." Voorts is er volgens Greco omzeggens geen integriteitsbeleid noch een deontologisch kader van toepassing op de ministers in België. "Volledig naar hun believen kunnen ze kabinetsleden aanwerven en verlonen." Dus moeten inspanningen worden gedaan om de voorwaarden voor de aanwerving en tewerkstelling van kabinetsmedewerkers te omkaderen en om hun activiteit transparanter te maken. Greco zal de uitvoering van de jongste aanbevelingen aan België in 2021 evalueren. De verbeteringen in de aangifte van mandaten die werden doorgevoerd na de vorige evaluatie door Greco, moeten worden voortgezet, zo staat nog in de mededeling. (Belga)