België heeft verschillende burgers van niet-EU-landen (Armenië, Rusland, Oeganda, Kenia, Nigeria, Albanië, Guinee) verplicht terug te keren naar hun land. In een aantal gevallen was er sprake van een mogelijk gevaar voor de openbare orde. Verschillende betrokkenen hebben nadien een verblijfsvergunning in het kader van gezinshereniging aangevraagd, maar die werd geweigerd omdat er tegen hen een geldig inreisverbod liep. En dat verbod kan enkel verdwijnen of opgeschort worden wanneer in het buitenland een verzoek wordt ingediend. In antwoord op een prejudiciële vraag van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zegt het Europees Hof van Justitie nu dat dergelijke verzoeken voor gezinshereniging geval per geval moeten beoordeeld worden. Ze automatisch afwijzen omdat er sprake is van een geldig inreisverbod, kan niet. "Wanneer redenen van openbare orde de rechtvaardigingsgrond voor een dergelijke beslissing waren, kunnen die er niet automatisch toe leiden dat de onderdaan van een niet-EU-land een afgeleid verblijfsrecht wordt geweigerd", zo stelt het hof. Dat komt onder meer omdat de betrokkenen (zowel de niet-EU-onderdaan als de EU-burger in kwestie) eigenlijk verplicht worden om de EU te verlaten om dat inreisverbod aan te vechten. "De verplichting voor een onderdaan van een niet-EU-land om het grondgebied van de Unie te verlaten teneinde om opheffing of opschorting van het voor hem geldige inreisverbod te verzoeken, kan afbreuk doen aan de nuttige werking van het burgerschap van de Unie." (Belga)

België heeft verschillende burgers van niet-EU-landen (Armenië, Rusland, Oeganda, Kenia, Nigeria, Albanië, Guinee) verplicht terug te keren naar hun land. In een aantal gevallen was er sprake van een mogelijk gevaar voor de openbare orde. Verschillende betrokkenen hebben nadien een verblijfsvergunning in het kader van gezinshereniging aangevraagd, maar die werd geweigerd omdat er tegen hen een geldig inreisverbod liep. En dat verbod kan enkel verdwijnen of opgeschort worden wanneer in het buitenland een verzoek wordt ingediend. In antwoord op een prejudiciële vraag van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zegt het Europees Hof van Justitie nu dat dergelijke verzoeken voor gezinshereniging geval per geval moeten beoordeeld worden. Ze automatisch afwijzen omdat er sprake is van een geldig inreisverbod, kan niet. "Wanneer redenen van openbare orde de rechtvaardigingsgrond voor een dergelijke beslissing waren, kunnen die er niet automatisch toe leiden dat de onderdaan van een niet-EU-land een afgeleid verblijfsrecht wordt geweigerd", zo stelt het hof. Dat komt onder meer omdat de betrokkenen (zowel de niet-EU-onderdaan als de EU-burger in kwestie) eigenlijk verplicht worden om de EU te verlaten om dat inreisverbod aan te vechten. "De verplichting voor een onderdaan van een niet-EU-land om het grondgebied van de Unie te verlaten teneinde om opheffing of opschorting van het voor hem geldige inreisverbod te verzoeken, kan afbreuk doen aan de nuttige werking van het burgerschap van de Unie." (Belga)