Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde België in 2011 voor het schenden van het mensenrechtenverdrag. Griekenland had toen geen opvangsysteem die naam waardig, zodat teruggestuurde asielzoekers er in onmenselijke omstandigheden moesten leven. Het arrest sloeg een gat in de 'Dublin-overeenkomst', die bepaalt dat het Europees land van aankomst verantwoordelijk is voor de afhandeling van een asielaanvraag. Eind 2016 stelde de Europese Commissie voor om opnieuw asielzoekers terug te sturen naar Griekenland als zij na 15 maart 2017 van daaruit naar een ander EU-land zouden doorreizen. Volgens de Commissie waren de omstandigheden verbeterd. Voor iemand kon worden teruggestuurd, moest een lidstaat van Griekenland wel individuele garanties krijgen over een goede opvang. Voor kwetsbare personen en niet-begeleide minderjarigen bleven uitzonderingen bestaan. Staatssecretaris Theo Francken wou vervolgens snel weer asielzoekers terugsturen. Vorige week kwam een eerste zaak voor bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de beroepsrechtbank in asielzaken. Een Palestijnse asielzoeker die via Griekenland naar België was gekomen en hier in oktober asiel had gevraagd, vocht het overdrachtsbesluit aan. Vrijdag werd het beroep verworpen. (Belga)

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde België in 2011 voor het schenden van het mensenrechtenverdrag. Griekenland had toen geen opvangsysteem die naam waardig, zodat teruggestuurde asielzoekers er in onmenselijke omstandigheden moesten leven. Het arrest sloeg een gat in de 'Dublin-overeenkomst', die bepaalt dat het Europees land van aankomst verantwoordelijk is voor de afhandeling van een asielaanvraag. Eind 2016 stelde de Europese Commissie voor om opnieuw asielzoekers terug te sturen naar Griekenland als zij na 15 maart 2017 van daaruit naar een ander EU-land zouden doorreizen. Volgens de Commissie waren de omstandigheden verbeterd. Voor iemand kon worden teruggestuurd, moest een lidstaat van Griekenland wel individuele garanties krijgen over een goede opvang. Voor kwetsbare personen en niet-begeleide minderjarigen bleven uitzonderingen bestaan. Staatssecretaris Theo Francken wou vervolgens snel weer asielzoekers terugsturen. Vorige week kwam een eerste zaak voor bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de beroepsrechtbank in asielzaken. Een Palestijnse asielzoeker die via Griekenland naar België was gekomen en hier in oktober asiel had gevraagd, vocht het overdrachtsbesluit aan. Vrijdag werd het beroep verworpen. (Belga)