Op dit moment worden er echter nog geen containers gevuld om roofkunst terug te brengen naar Congo. Van goed 1 procent van de bijna 130.000 voorwerpen in de collectie van het AfricaMuseum staat vast dat de voorwerpen op onrechtmatige wijze verworven werden. Die voorwerpen komen terecht in het privédomein van de staat. Dat betekent dat ze 'vervreemdbaar' worden, met het oog op restitutie. Die stap is nodig om tot een juridische overdracht aan Congo, of andere derden, te komen. Een Belgo-Congolese commissie zal zich nu buigen over de verdere afspraken. In eerste instantie wordt de Congolese overheid juridisch eigenaar, maar de werken zullen in ons land blijven tot de Congolezen vinden dat aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan om de werken een plaats te geven. De wetenschappelijke samenwerking wordt versterkt, om te zorgen dat de nodige knowhow op termijn ook in Congo aanwezig is. Op dit moment is er nog geen concrete vraag uit Kinshasa om werken terug te krijgen, al heeft de Congolese president Felix Tshisekedi eerder al om de geleidelijke teruggave van het Congolese erfgoed gevraagd. Alles samen gaat het hier echter slechts om een fractie van de collectie van het museum. Veel groter is het aandeel voorwerpen waarvan de herkomst vandaag nog onduidelijk is. Het zou gaan om zowat 40 procent. Ook die voorwerpen worden, als een soort van symbolisch gebaar, sowieso overgedragen naar het privédomein van de staat. Maar vooraleer de Congolese overheid ook van die voorwerpen eigenaar kan worden, is nog veel herkomstonderzoek nodig. Dat grootscheepse herkomstonderzoek wordt nu opgestart, samen met partners in Congo. Museumdirecteur Guido Gryseels greep de gelegenheid aan om Dermine om meer middelen te vragen voor dat onderzoek. "Voor onderzoek in archieven en veldonderzoek zullen we de komende vijf jaar 2,5 miljoen euro extra en verschillende nieuwe wetenschappers nodig hebben", zei Gryseels. "Het gaat om ontzettend veel voorwerpen, waarvan we op dit moment vaak amper gegevens hebben." Wat Dermine betreft zal Gryseels daarvoor in eerste instantie in zijn eigen middelen moeten zoeken, al liet hij de deur wel open om hiervoor extra middelen vrij te maken. Als het onderzoek besluit dat een bepaald voorwerp op onrechtmatige wijze in ons land kwam, dan wordt Congo juridisch eigenaar en kan het dat voorwerp terugvragen. Is dat niet het geval, dan verhuist het voorwerp in kwestie opnieuw naar het openbaar domein van de Belgische staat. Van meer dan de helft van de collectie, 58 procent, is duidelijk dat het museum die voorwerpen op een legitieme wijze in handen kreeg. Die voorwerpen blijven deel uitmaken van het openbaar domein van de staat. (Belga)

Op dit moment worden er echter nog geen containers gevuld om roofkunst terug te brengen naar Congo. Van goed 1 procent van de bijna 130.000 voorwerpen in de collectie van het AfricaMuseum staat vast dat de voorwerpen op onrechtmatige wijze verworven werden. Die voorwerpen komen terecht in het privédomein van de staat. Dat betekent dat ze 'vervreemdbaar' worden, met het oog op restitutie. Die stap is nodig om tot een juridische overdracht aan Congo, of andere derden, te komen. Een Belgo-Congolese commissie zal zich nu buigen over de verdere afspraken. In eerste instantie wordt de Congolese overheid juridisch eigenaar, maar de werken zullen in ons land blijven tot de Congolezen vinden dat aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan om de werken een plaats te geven. De wetenschappelijke samenwerking wordt versterkt, om te zorgen dat de nodige knowhow op termijn ook in Congo aanwezig is. Op dit moment is er nog geen concrete vraag uit Kinshasa om werken terug te krijgen, al heeft de Congolese president Felix Tshisekedi eerder al om de geleidelijke teruggave van het Congolese erfgoed gevraagd. Alles samen gaat het hier echter slechts om een fractie van de collectie van het museum. Veel groter is het aandeel voorwerpen waarvan de herkomst vandaag nog onduidelijk is. Het zou gaan om zowat 40 procent. Ook die voorwerpen worden, als een soort van symbolisch gebaar, sowieso overgedragen naar het privédomein van de staat. Maar vooraleer de Congolese overheid ook van die voorwerpen eigenaar kan worden, is nog veel herkomstonderzoek nodig. Dat grootscheepse herkomstonderzoek wordt nu opgestart, samen met partners in Congo. Museumdirecteur Guido Gryseels greep de gelegenheid aan om Dermine om meer middelen te vragen voor dat onderzoek. "Voor onderzoek in archieven en veldonderzoek zullen we de komende vijf jaar 2,5 miljoen euro extra en verschillende nieuwe wetenschappers nodig hebben", zei Gryseels. "Het gaat om ontzettend veel voorwerpen, waarvan we op dit moment vaak amper gegevens hebben." Wat Dermine betreft zal Gryseels daarvoor in eerste instantie in zijn eigen middelen moeten zoeken, al liet hij de deur wel open om hiervoor extra middelen vrij te maken. Als het onderzoek besluit dat een bepaald voorwerp op onrechtmatige wijze in ons land kwam, dan wordt Congo juridisch eigenaar en kan het dat voorwerp terugvragen. Is dat niet het geval, dan verhuist het voorwerp in kwestie opnieuw naar het openbaar domein van de Belgische staat. Van meer dan de helft van de collectie, 58 procent, is duidelijk dat het museum die voorwerpen op een legitieme wijze in handen kreeg. Die voorwerpen blijven deel uitmaken van het openbaar domein van de staat. (Belga)