Een eerste vaststelling op Belgisch niveau: bijna 40 procent van de federale wapenexport is rechtstreeks bestemd voor Arabische landen. Het gaat voornamelijk om goederen die geschikt zijn voor interne ordehandhaving maar ook voor gewapende conflicten, zoals vuurwapens, munitie en voertuigen. Op Vlaams niveau stelt het rapport vast, dat in 2011 voor 12 miljoen euro aan wapenexport naar de Arabische regio werd vergund, en 4 miljoen euro in de eerste 10 maanden van 2012. Voor de voorbije vijf jaar bedroeg de vergunde export 61,2 miljoen euro. Het gaat om militaire voertuigen, militaire elektronica en visualisatieschermen. Het rapport wijst er op, dat onduidelijk is waar twee derde van de vergunde Vlaamse wapenexport uiteindelijk belandt. De vergunningen worden afgeleverd met een buitenlands bedrijf als laatste gekende gebruiker. Zo komt een aanzienlijk deel Vlaams militair materieel onrechtstreeks terecht in de Arabische regio. Tenslotte een vaststelling op het Europese niveau: ook op dat niveau blijkt de Arabische wereld een belangrijke afzetmarkt voor militair materieel. In 2011 bedroeg de waarde van de Europese exportvergunningen 9 miljard euro. In 2011, het jaar dat de Arabische Lente uitbrak, lag de waarde van de vergunde wapenexport vanuit de EU tweemaal zo hoog als in 2007. (MVL)

Een eerste vaststelling op Belgisch niveau: bijna 40 procent van de federale wapenexport is rechtstreeks bestemd voor Arabische landen. Het gaat voornamelijk om goederen die geschikt zijn voor interne ordehandhaving maar ook voor gewapende conflicten, zoals vuurwapens, munitie en voertuigen. Op Vlaams niveau stelt het rapport vast, dat in 2011 voor 12 miljoen euro aan wapenexport naar de Arabische regio werd vergund, en 4 miljoen euro in de eerste 10 maanden van 2012. Voor de voorbije vijf jaar bedroeg de vergunde export 61,2 miljoen euro. Het gaat om militaire voertuigen, militaire elektronica en visualisatieschermen. Het rapport wijst er op, dat onduidelijk is waar twee derde van de vergunde Vlaamse wapenexport uiteindelijk belandt. De vergunningen worden afgeleverd met een buitenlands bedrijf als laatste gekende gebruiker. Zo komt een aanzienlijk deel Vlaams militair materieel onrechtstreeks terecht in de Arabische regio. Tenslotte een vaststelling op het Europese niveau: ook op dat niveau blijkt de Arabische wereld een belangrijke afzetmarkt voor militair materieel. In 2011 bedroeg de waarde van de Europese exportvergunningen 9 miljard euro. In 2011, het jaar dat de Arabische Lente uitbrak, lag de waarde van de vergunde wapenexport vanuit de EU tweemaal zo hoog als in 2007. (MVL)