De totale uitstoot van broeikasgassen (zonder "LULUCF", of het gebruik van land- en bosbouw) bedroeg 118,3 Mt CO2-equivalenten in 2018, zo staat in het rapport. Tegenover 2017 gaat het om een zeer kleine stijging (+0,28 procent), maar de federale dienst klimaatverandering heeft het over een "stabilisatie", voor het vierde jaar op rij. Ten opzichte van 1990 is de uitstoot van broeikasgassen met 19,2 procent gedaald, zo staat nog in het rapport.

Het leeuwendeel van de uitstoot bestaat uit koolstofdioxide (CO2), goed voor 84,6 procent van de totale broeikasgasuitstoot. Er werd in 2018 16,9 procent minder CO2 uitgestoten dan in 1990. CO2 wordt in grote mate door menselijke activiteiten geproduceerd, bijvoorbeeld bij het autorijden of het verwarmen van gebouwen. Per sector bekeken, is de uitstoot het grootst in de transportsector. Die was in 2018 goed voor 22,1 procent van de totale broeikasgasuitstoot. Bovendien is de uitstoot in deze sector met een kwart toegenomen sinds 1990. Dat komt onder andere omdat er steeds meer voertuigen - vrachtwagens en auto's - rondrijden en er meer kilometers worden afgelegd.

De uitstoot door de verwarming van huizen is sinds 1990 met een vijfde gedaald. Ook de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw verminderde.

De federale dienst laat nog weten dat er "methodologische aanpassingen" zijn gebeurd, waardoor de ramingen voor de jaren 2010 en 2017 verhoogd werden. In 2017 bijvoorbeeld lag de uitstoot van broeikasgassen daardoor 2,98 procent hoger dan bij een eerdere raming.

De totale uitstoot van broeikasgassen (zonder "LULUCF", of het gebruik van land- en bosbouw) bedroeg 118,3 Mt CO2-equivalenten in 2018, zo staat in het rapport. Tegenover 2017 gaat het om een zeer kleine stijging (+0,28 procent), maar de federale dienst klimaatverandering heeft het over een "stabilisatie", voor het vierde jaar op rij. Ten opzichte van 1990 is de uitstoot van broeikasgassen met 19,2 procent gedaald, zo staat nog in het rapport. Het leeuwendeel van de uitstoot bestaat uit koolstofdioxide (CO2), goed voor 84,6 procent van de totale broeikasgasuitstoot. Er werd in 2018 16,9 procent minder CO2 uitgestoten dan in 1990. CO2 wordt in grote mate door menselijke activiteiten geproduceerd, bijvoorbeeld bij het autorijden of het verwarmen van gebouwen. Per sector bekeken, is de uitstoot het grootst in de transportsector. Die was in 2018 goed voor 22,1 procent van de totale broeikasgasuitstoot. Bovendien is de uitstoot in deze sector met een kwart toegenomen sinds 1990. Dat komt onder andere omdat er steeds meer voertuigen - vrachtwagens en auto's - rondrijden en er meer kilometers worden afgelegd. De uitstoot door de verwarming van huizen is sinds 1990 met een vijfde gedaald. Ook de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw verminderde. De federale dienst laat nog weten dat er "methodologische aanpassingen" zijn gebeurd, waardoor de ramingen voor de jaren 2010 en 2017 verhoogd werden. In 2017 bijvoorbeeld lag de uitstoot van broeikasgassen daardoor 2,98 procent hoger dan bij een eerdere raming.