Het Europese Hof van Justitie veroordeelt België tot een geldboete van 10 miljoen euro omdat de waterzuivering in vijf agglomeraties in Wallonië in gebreke blijft. Dat meldt het Hof.

Het Hof legt ons land ook een dwangsom op van 4.722 euro per dag als binnen zes maanden de vijf stedelijke gebieden die momenteel nog niet voldoen aan de Europese regelgeving, nog steeds in overtreding zijn. Het gaat om Amay, Malmedy, Herve, Bastogne-Rhin en Luik-Sclessin.

Tweede veroordeling

België werd negen jaar geleden al een eerste keer veroordeeld door het Europese Hof van Justitie voor zijn gebrekkige waterzuivering. Omdat die veroordeling "niet nageleefd" werd, maakte de Europese Commissie de zaak in 2010 voor een tweede keer aanhangig bij het Hof. Ze stelde vast dat één Vlaamse agglomeratie, 21 Waalse agglomeraties en de Brusselse agglomeratie in overtreding bleven. Later, tijdens de behandeling van de zaak voor het Hof, gaf de Commissie toe dat op dat ogenblik enkel de vijf voornoemde agglomeraties de gevraagde maatregelen nog niet hadden genomen.

Een EU-richtlijn van 1991 eist dat stedelijke gebieden en agglomeraties van minstens 10.000 inwoners uiterlijk tegen eind 1998 een minimaal systeem voor de opvang en zuivering van afvalwater zouden opzetten. De bedoeling is het milieu te beschermen tegen de nadelige gevolgen van lozingen van stedelijk afvalwater.

Grote investeringen

"Het Hof herinnert eraan dat de niet-nakoming ongeveer 9 jaar heeft geduurd, wat overdreven lang is. Al moet worden toegegeven dat de omvang van de uit te voeren werken een significante periode van meerdere jaren vergde en dat de uitvoering van het arrest van 8 juli 2004 vergevorderd, ja zelfs nagenoeg voltooid, is", luidt het.

Het herinnert er ook aan dat België grote investeringen heeft gedaan om het arrest van 2004 uit te voeren en grote vooruitgang heeft geboekt.

Eerste financiële sanctie

Verder beklemtoont het Hof dat België tijdens de procedure ten volle heeft meegewerkt met de Commissie. Toen die de zaak in 2010 een tweede keer voor het Hof bracht, eiste ze een forfaitaire boete van ruim 15 miljoen euro en een dagelijkse dwangsom van bijna 62.000 euro.

De bedragen zijn dus gevoelig naar beneden bijgesteld. Het is de allereerste keer dat België een financiële sanctie krijgt van het Europese Hof. Wie de boete zal betalen, is niet duidelijk. Waterzuivering is immers een bevoegdheid van de gewesten.

Schauvliege: 'Vlaanderen als sinds 2011 conform met richtlijn'

"Het is nu aan de federale overheid om een regeling voor te bereiden die aangeeft hoe België de boete zal inlossen", zegt Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V).

"Toen de richtlijn in 1991 in werking trad, kende België, maar ook het Vlaamse Gewest in vergelijking met de buurlanden een zeer grote achterstand inzake de opvang, collectering en zuivering van het stedelijk afvalwater, zegt Schauvliege. "Alles werd in het werk gesteld om zo snel mogelijk aan de eisen van de richtlijn te voldoen", voegt ze daar aan toe. "Vlaanderen investeerde en voldoet daardoor sinds juni 2011 aan de richtlijn."

"Het is nu aan de federale overheid om een regeling voor te bereiden die aangeeft hoe België de boete zal inlossen", zegt de minister.

N-VA: 'Betrokken gewesten moeten verantwoordelijkheid dragen'

"De Gewesten moeten zelf de verantwoordelijkheid dragen", zegt coalitiepartner N-VA. "Aangezien de gewesten binnen België zelf verantwoordelijk zijn voor waterzuivering, zouden ze best ook tegenover Europa rechtstreeks verantwoordelijkheid nemen", vindt de partij. "Wie dan iets verkeerd doet, moet daar zelf voor boeten, en wie het goed doet, moet ook zelf beloond worden". (Belga/AVE)

Het Europese Hof van Justitie veroordeelt België tot een geldboete van 10 miljoen euro omdat de waterzuivering in vijf agglomeraties in Wallonië in gebreke blijft. Dat meldt het Hof. Het Hof legt ons land ook een dwangsom op van 4.722 euro per dag als binnen zes maanden de vijf stedelijke gebieden die momenteel nog niet voldoen aan de Europese regelgeving, nog steeds in overtreding zijn. Het gaat om Amay, Malmedy, Herve, Bastogne-Rhin en Luik-Sclessin. België werd negen jaar geleden al een eerste keer veroordeeld door het Europese Hof van Justitie voor zijn gebrekkige waterzuivering. Omdat die veroordeling "niet nageleefd" werd, maakte de Europese Commissie de zaak in 2010 voor een tweede keer aanhangig bij het Hof. Ze stelde vast dat één Vlaamse agglomeratie, 21 Waalse agglomeraties en de Brusselse agglomeratie in overtreding bleven. Later, tijdens de behandeling van de zaak voor het Hof, gaf de Commissie toe dat op dat ogenblik enkel de vijf voornoemde agglomeraties de gevraagde maatregelen nog niet hadden genomen. Een EU-richtlijn van 1991 eist dat stedelijke gebieden en agglomeraties van minstens 10.000 inwoners uiterlijk tegen eind 1998 een minimaal systeem voor de opvang en zuivering van afvalwater zouden opzetten. De bedoeling is het milieu te beschermen tegen de nadelige gevolgen van lozingen van stedelijk afvalwater. "Het Hof herinnert eraan dat de niet-nakoming ongeveer 9 jaar heeft geduurd, wat overdreven lang is. Al moet worden toegegeven dat de omvang van de uit te voeren werken een significante periode van meerdere jaren vergde en dat de uitvoering van het arrest van 8 juli 2004 vergevorderd, ja zelfs nagenoeg voltooid, is", luidt het. Het herinnert er ook aan dat België grote investeringen heeft gedaan om het arrest van 2004 uit te voeren en grote vooruitgang heeft geboekt. Verder beklemtoont het Hof dat België tijdens de procedure ten volle heeft meegewerkt met de Commissie. Toen die de zaak in 2010 een tweede keer voor het Hof bracht, eiste ze een forfaitaire boete van ruim 15 miljoen euro en een dagelijkse dwangsom van bijna 62.000 euro. De bedragen zijn dus gevoelig naar beneden bijgesteld. Het is de allereerste keer dat België een financiële sanctie krijgt van het Europese Hof. Wie de boete zal betalen, is niet duidelijk. Waterzuivering is immers een bevoegdheid van de gewesten. "Het is nu aan de federale overheid om een regeling voor te bereiden die aangeeft hoe België de boete zal inlossen", zegt Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V). "Toen de richtlijn in 1991 in werking trad, kende België, maar ook het Vlaamse Gewest in vergelijking met de buurlanden een zeer grote achterstand inzake de opvang, collectering en zuivering van het stedelijk afvalwater, zegt Schauvliege. "Alles werd in het werk gesteld om zo snel mogelijk aan de eisen van de richtlijn te voldoen", voegt ze daar aan toe. "Vlaanderen investeerde en voldoet daardoor sinds juni 2011 aan de richtlijn." "Het is nu aan de federale overheid om een regeling voor te bereiden die aangeeft hoe België de boete zal inlossen", zegt de minister. "De Gewesten moeten zelf de verantwoordelijkheid dragen", zegt coalitiepartner N-VA. "Aangezien de gewesten binnen België zelf verantwoordelijk zijn voor waterzuivering, zouden ze best ook tegenover Europa rechtstreeks verantwoordelijkheid nemen", vindt de partij. "Wie dan iets verkeerd doet, moet daar zelf voor boeten, en wie het goed doet, moet ook zelf beloond worden". (Belga/AVE)