België moet zo veel beter gewapend zijn tegen cyberaanvallen. De cyberexperts zullen in eerste instantie militaire doelwitten verdedigen, zoals wapensystemen en communicatienetwerken. Maar met een van de grootste cyberdiensten van ons land zal Defensie haar expertise delen bij andere cyberincidenten.

Defensie krijgt ook de middelen om terug te slaan als ons land wordt aangevallen. Selor, de rekruteerder van de federale overheid waarvoor Vandeput als minister van Ambtenarenzaken ook bevoegd is, moet de cyberexperts voor Defensie zoeken. Om vooral mensen met de nodige vaardigheden, zoals kennis van hacking, te vinden, wordt soepeler omgesprongen met de diplomavereisten.

"Defensie geeft de voorkeur aan profielen met technische kennis die meteen inzetbaar zijn. Via vorming en ervaring on the job kunnen die doorgroeien naar een specialistenfunctie", stelt Vandeput. Hoeveel - of hoe weinig - cyberexperts nu al bij het CSOC werken, is 'vertrouwelijk'. Al twee jaar op zoek

De zoektocht naar cyberexperts begon al in maart 2015 toen de militaire inlichtingendienst ADIV toelating kreeg om 25 experts aan te werven. Op dat moment klonk het dat de slagkracht van de dienst anders in het gedrang kwam.

Maar die aanwering vraagt wel tijd. Een jaar later polste Data News naar de stand van zaken en werd toen was ongeveer de helft van de beschikbare vacatures ingevuld. Toen bleek wel al dat Defensie de ambitie had om uiteindelijk een veelvoud van het toenmalig aantal experten in dienst te nemen.

België moet zo veel beter gewapend zijn tegen cyberaanvallen. De cyberexperts zullen in eerste instantie militaire doelwitten verdedigen, zoals wapensystemen en communicatienetwerken. Maar met een van de grootste cyberdiensten van ons land zal Defensie haar expertise delen bij andere cyberincidenten. Defensie krijgt ook de middelen om terug te slaan als ons land wordt aangevallen. Selor, de rekruteerder van de federale overheid waarvoor Vandeput als minister van Ambtenarenzaken ook bevoegd is, moet de cyberexperts voor Defensie zoeken. Om vooral mensen met de nodige vaardigheden, zoals kennis van hacking, te vinden, wordt soepeler omgesprongen met de diplomavereisten."Defensie geeft de voorkeur aan profielen met technische kennis die meteen inzetbaar zijn. Via vorming en ervaring on the job kunnen die doorgroeien naar een specialistenfunctie", stelt Vandeput. Hoeveel - of hoe weinig - cyberexperts nu al bij het CSOC werken, is 'vertrouwelijk'. Al twee jaar op zoekDe zoektocht naar cyberexperts begon al in maart 2015 toen de militaire inlichtingendienst ADIV toelating kreeg om 25 experts aan te werven. Op dat moment klonk het dat de slagkracht van de dienst anders in het gedrang kwam.Maar die aanwering vraagt wel tijd. Een jaar later polste Data News naar de stand van zaken en werd toen was ongeveer de helft van de beschikbare vacatures ingevuld. Toen bleek wel al dat Defensie de ambitie had om uiteindelijk een veelvoud van het toenmalig aantal experten in dienst te nemen.