De 27 EU-lidstaten registreerden vorig jaar samen 332.000 asielaanvragen, waarbij het naar schatting om zo'n 90 procent nieuwe aanvragen gaat. Afghanistan bleef met acht procent het vaakst voorkomende thuisland, maar het conflict in Syrië stuwde het aantal aanvragen van Syriërs met zeven procent wel omhoog tot plaats twee. Rusland (7%), Pakistan (6%) en Servië (6%) volgden op korte voet. Een klein kwart van alle asielaanvragen in Europa gebeurde in Duitsland (77.500), tegenover achttien procent in Frankrijk (60.600) en dertien procent in Zweden (43.900). België registreerde net als het VK acht procent van de aanvragen. Afghanen (12%) en Russen (9%) vormden bij ons de grootste groep. Bekeken per miljoen inwoners ontving België zo'n 2.500 asielaanvragen. Enkel Malta (5.000 aanvragen per miljoen Maltezen), Zweden (4.600) en Luxemburg (3.900) gingen ons voor. In Portugal (30), Estland (55) en Spanje (55) kwamen dan weer de minste asielzoekers aankloppen. Nog volgens de cijfers van Eurostat werd drie kwart van de asielaanvragen in Europa verworpen, terwijl veertien procent de vluchtelingenstatus kreeg, tien procent subsidiaire bescherming kreeg en twee procent om humanitaire redenen mocht blijven. (KNS)

De 27 EU-lidstaten registreerden vorig jaar samen 332.000 asielaanvragen, waarbij het naar schatting om zo'n 90 procent nieuwe aanvragen gaat. Afghanistan bleef met acht procent het vaakst voorkomende thuisland, maar het conflict in Syrië stuwde het aantal aanvragen van Syriërs met zeven procent wel omhoog tot plaats twee. Rusland (7%), Pakistan (6%) en Servië (6%) volgden op korte voet. Een klein kwart van alle asielaanvragen in Europa gebeurde in Duitsland (77.500), tegenover achttien procent in Frankrijk (60.600) en dertien procent in Zweden (43.900). België registreerde net als het VK acht procent van de aanvragen. Afghanen (12%) en Russen (9%) vormden bij ons de grootste groep. Bekeken per miljoen inwoners ontving België zo'n 2.500 asielaanvragen. Enkel Malta (5.000 aanvragen per miljoen Maltezen), Zweden (4.600) en Luxemburg (3.900) gingen ons voor. In Portugal (30), Estland (55) en Spanje (55) kwamen dan weer de minste asielzoekers aankloppen. Nog volgens de cijfers van Eurostat werd drie kwart van de asielaanvragen in Europa verworpen, terwijl veertien procent de vluchtelingenstatus kreeg, tien procent subsidiaire bescherming kreeg en twee procent om humanitaire redenen mocht blijven. (KNS)