Dat meldt de FOD Economie.

Een kwart van de toename is te verklaren door het feit dat er meer geboortes waren dan overlijdens: dat geeft een saldo van 13.105 mensen. Veel sterker speelt echter het verschil tussen de immigratie en de emigratie: dat deed het inwonersaantal met 42.239 personen stijgen.

De FOD detecteerde de twee meest opvallende demografische tendensen van vorig jaar. Ten eerste werden 121.161 geboortes geregistreerd. Dat zijn er minder dan in 2015 (121.713), maar de daling is veel lichter dan de trend van de afgelopen jaren. In 2010 waren er nog 129.173 geboortes. De komende jaren zal moeten blijken of het cijfer stabiel blijft.

Ten tweede werden vorig jaar 17.797 mensen overgeschreven van het wachtregister naar het vreemdelingenregister. Dat is het hoogste cijfer sinds 2000, toen 18.951 personen werden overgeschreven. Het gaat om mensen die officieel erkend werden als vluchteling of subsidiair beschermde, en bijgevolg meegeteld worden in het Belgisch populatiecijfer.

Dat meldt de FOD Economie. Een kwart van de toename is te verklaren door het feit dat er meer geboortes waren dan overlijdens: dat geeft een saldo van 13.105 mensen. Veel sterker speelt echter het verschil tussen de immigratie en de emigratie: dat deed het inwonersaantal met 42.239 personen stijgen. De FOD detecteerde de twee meest opvallende demografische tendensen van vorig jaar. Ten eerste werden 121.161 geboortes geregistreerd. Dat zijn er minder dan in 2015 (121.713), maar de daling is veel lichter dan de trend van de afgelopen jaren. In 2010 waren er nog 129.173 geboortes. De komende jaren zal moeten blijken of het cijfer stabiel blijft. Ten tweede werden vorig jaar 17.797 mensen overgeschreven van het wachtregister naar het vreemdelingenregister. Dat is het hoogste cijfer sinds 2000, toen 18.951 personen werden overgeschreven. Het gaat om mensen die officieel erkend werden als vluchteling of subsidiair beschermde, en bijgevolg meegeteld worden in het Belgisch populatiecijfer.