In 2001 deed de Vlaming nog dagelijks gemiddeld twee verplaatsingen, met een gemiddelde totale afstand van 32 kilometer. Vorig jaar waren dat al drie verplaatsingen, goed voor 42 kilometer. Een en ander blijkt uit cijfers van de minister donderdag. "De mobiliteit van de Vlaming neemt toe", zegt Crevits. Alles samen legt de Vlaming (ouder dan zes) per dag bijna 21 miljoen verplaatsingen af, ofwel 14.500 per minuut. Tweede oorzaak voor de files zijn volgens Crevits het wegennet zelf: "Bij het kleinste ongeval ontstaan er files omdat er geen alternatieve wegen zijn voor de snelwegen." Ook de talrijke wegenwerken, "die nodig zijn om de onderhoudsachterstand in te halen", zorgen voor fileleed. Vierde oorzaak is volgens Crevits dat tijdens de avondspits het recreatieve verkeer en het woon-werkverkeer zich mengen. Uit de cijfers blijkt nog dat functionele verplaatsingen (werken, zakelijke verplaatsingen en schoolverkeer) goed zijn voor 29,32 procent van het totale aantal, voor winkelen is dat 26,5 procent en en voor recreatieve doeleinden 30,54 procent. (VOC)

In 2001 deed de Vlaming nog dagelijks gemiddeld twee verplaatsingen, met een gemiddelde totale afstand van 32 kilometer. Vorig jaar waren dat al drie verplaatsingen, goed voor 42 kilometer. Een en ander blijkt uit cijfers van de minister donderdag. "De mobiliteit van de Vlaming neemt toe", zegt Crevits. Alles samen legt de Vlaming (ouder dan zes) per dag bijna 21 miljoen verplaatsingen af, ofwel 14.500 per minuut. Tweede oorzaak voor de files zijn volgens Crevits het wegennet zelf: "Bij het kleinste ongeval ontstaan er files omdat er geen alternatieve wegen zijn voor de snelwegen." Ook de talrijke wegenwerken, "die nodig zijn om de onderhoudsachterstand in te halen", zorgen voor fileleed. Vierde oorzaak is volgens Crevits dat tijdens de avondspits het recreatieve verkeer en het woon-werkverkeer zich mengen. Uit de cijfers blijkt nog dat functionele verplaatsingen (werken, zakelijke verplaatsingen en schoolverkeer) goed zijn voor 29,32 procent van het totale aantal, voor winkelen is dat 26,5 procent en en voor recreatieve doeleinden 30,54 procent. (VOC)