Voorzitter Charles Michel wil op de top het engagement van de 27 lidstaten krijgen om de emissies in de Unie over tien jaar met minstens 55% terug te dringen, in vergelijking met het referentiejaar 1990. Momenteel wordt nog gesproken over -40%, maar er is consensus over het feit dat dat ambitieniveau moet worden opgevoerd als de EU haar doelstelling wil waarmaken om in 2050 klimaatneutraal te worden. België was een van de lidstaten die zich nog niet bereid hadden verklaard die -55% te onderschrijven. Tijdens het overleg tussen de federale regering en de deelstaten is vanochtend afgesproken dat premier Alexander De Croo op de top de doelstelling mag steunen, mits enkele voorwaarden. Zo wil Vlaanderen enkel zijn fiat geven als er rekening wordt gehouden met "kostenefficiëntie en internationale flexibiliteit", is in kringen rond de Vlaamse regering te horen. In de ontwerpconclusies van de top zijn die twee zaken nu nog niet opgenomen. En zonder gewijzigde teksten kan Vlaanderen niet akkoord gaan, luidt het. (Belga)

Voorzitter Charles Michel wil op de top het engagement van de 27 lidstaten krijgen om de emissies in de Unie over tien jaar met minstens 55% terug te dringen, in vergelijking met het referentiejaar 1990. Momenteel wordt nog gesproken over -40%, maar er is consensus over het feit dat dat ambitieniveau moet worden opgevoerd als de EU haar doelstelling wil waarmaken om in 2050 klimaatneutraal te worden. België was een van de lidstaten die zich nog niet bereid hadden verklaard die -55% te onderschrijven. Tijdens het overleg tussen de federale regering en de deelstaten is vanochtend afgesproken dat premier Alexander De Croo op de top de doelstelling mag steunen, mits enkele voorwaarden. Zo wil Vlaanderen enkel zijn fiat geven als er rekening wordt gehouden met "kostenefficiëntie en internationale flexibiliteit", is in kringen rond de Vlaamse regering te horen. In de ontwerpconclusies van de top zijn die twee zaken nu nog niet opgenomen. En zonder gewijzigde teksten kan Vlaanderen niet akkoord gaan, luidt het. (Belga)