Vanackere was te gast in de commissie economische en monetaire zaken. Sinds de Europese Unie eind vorig jaar haar economisch bestuur versterkte - met het zogenaamde sixpack - kan het parlement landen die met grote overheidstekorten kampen, uitnodigen om de budgettaire en economische toestand te komen toelichten. Komst naar het parlement is niet verplicht, maar Vanackere ging op de uitnodiging in. Hij gaf er een overzicht van de evolutie van de belangrijkste economische indicatoren tijdens de voorbije crisisjaren. Met een economische groei die hoger ligt dan in de meeste buurlanden en het gemiddelde van de eurozone is België een "top performer", zei Vanackere. Hij somde op dat ons land de effectieve pensioenleeftijd optrekt en een activeringspolitiek voert. Op korte termijn wil de regering het overheidstekort afbouwen en de competitiviteit opkrikken. Een parlementslid laakte zijn "goednieuwsshow", maar Vanackere benadrukte dat "we de maatregelen die we de voorbije zes maanden hebben genomen, moeten aanhouden". "Ik heb niet gezegd dat alles in orde is." De aanbevelingen van de Europese Commissie zijn "nogal dwingend", zei de minister, "België beweegt dan ook in hun richting". Hij blikte ook even vooruit naar het relanceplan dat de regering-Di Rupo volgende maand wil neerleggen, of, zoals Vanackere het noemt, "het competitiviteits- en groeiplan". "Ook hier is het cruciaal dat we een budgettaire orthodoxie aan de dag leggen. De lage rente op onze schuld is het grootste geschenk voor onze competitiviteit en voor onze bedrijven dat we kunnen indenken." (KAV)

Vanackere was te gast in de commissie economische en monetaire zaken. Sinds de Europese Unie eind vorig jaar haar economisch bestuur versterkte - met het zogenaamde sixpack - kan het parlement landen die met grote overheidstekorten kampen, uitnodigen om de budgettaire en economische toestand te komen toelichten. Komst naar het parlement is niet verplicht, maar Vanackere ging op de uitnodiging in. Hij gaf er een overzicht van de evolutie van de belangrijkste economische indicatoren tijdens de voorbije crisisjaren. Met een economische groei die hoger ligt dan in de meeste buurlanden en het gemiddelde van de eurozone is België een "top performer", zei Vanackere. Hij somde op dat ons land de effectieve pensioenleeftijd optrekt en een activeringspolitiek voert. Op korte termijn wil de regering het overheidstekort afbouwen en de competitiviteit opkrikken. Een parlementslid laakte zijn "goednieuwsshow", maar Vanackere benadrukte dat "we de maatregelen die we de voorbije zes maanden hebben genomen, moeten aanhouden". "Ik heb niet gezegd dat alles in orde is." De aanbevelingen van de Europese Commissie zijn "nogal dwingend", zei de minister, "België beweegt dan ook in hun richting". Hij blikte ook even vooruit naar het relanceplan dat de regering-Di Rupo volgende maand wil neerleggen, of, zoals Vanackere het noemt, "het competitiviteits- en groeiplan". "Ook hier is het cruciaal dat we een budgettaire orthodoxie aan de dag leggen. De lage rente op onze schuld is het grootste geschenk voor onze competitiviteit en voor onze bedrijven dat we kunnen indenken." (KAV)