Een zestal jaar geleden lag de gemiddelde looptijd nog op dik 6 jaar. "Er is goed gewerkt om die te verlengen tot ruim 9 jaar", aldus Van Overtveldt. "In de eurozone hebben slechts twee landen nog een langere looptijd dan België: Malta en Ierland. Frankrijk doet het bijvoorbeeld beduidend minder goed met een looptijd van 7,5 jaar." De staatsschuld is ondertussen voor het derde jaar op rij gedaald, tot 103,4 procent van het bbp, en de verwachting is dat ze in de loop van 2019 onder de kaap van de 100 procent van het bbp zal uitkomen. Met de daling van de schuld met 2,6 procentpunt deed ons land het vorig jaar beter dan gemiddeld in de eurozone (-2,3 procentpunt). In onze buurlanden Nederland (-5,1 procentpunt) en Duitsland (-4,1 procentpunt) was de daling evenwel nog meer uitgesproken. Van Overtveldt benadrukte ook dat, ondanks de recente rentestijgingen in de perifere landen van de eurozone onder invloed van de Italiaanse regeringsvorming, de Belgische rente op 10-jarige overheidsobligaties de voorbije dagen niet steeg, maar zelfs daalde. "We behoren tot een klein peloton van landen met een lage rentestand, en die moet je verdienen. Italië en Spanje tonen vandaag dat dit heel snel op de helling kan komen te staan. Politieke continuïteit is daarbij ongetwijfeld zeer belangrijk." (Belga)

Een zestal jaar geleden lag de gemiddelde looptijd nog op dik 6 jaar. "Er is goed gewerkt om die te verlengen tot ruim 9 jaar", aldus Van Overtveldt. "In de eurozone hebben slechts twee landen nog een langere looptijd dan België: Malta en Ierland. Frankrijk doet het bijvoorbeeld beduidend minder goed met een looptijd van 7,5 jaar." De staatsschuld is ondertussen voor het derde jaar op rij gedaald, tot 103,4 procent van het bbp, en de verwachting is dat ze in de loop van 2019 onder de kaap van de 100 procent van het bbp zal uitkomen. Met de daling van de schuld met 2,6 procentpunt deed ons land het vorig jaar beter dan gemiddeld in de eurozone (-2,3 procentpunt). In onze buurlanden Nederland (-5,1 procentpunt) en Duitsland (-4,1 procentpunt) was de daling evenwel nog meer uitgesproken. Van Overtveldt benadrukte ook dat, ondanks de recente rentestijgingen in de perifere landen van de eurozone onder invloed van de Italiaanse regeringsvorming, de Belgische rente op 10-jarige overheidsobligaties de voorbije dagen niet steeg, maar zelfs daalde. "We behoren tot een klein peloton van landen met een lage rentestand, en die moet je verdienen. Italië en Spanje tonen vandaag dat dit heel snel op de helling kan komen te staan. Politieke continuïteit is daarbij ongetwijfeld zeer belangrijk." (Belga)