De Europese Unie had zich voorgenomen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 20 procent te verminderen in vergelijking met 1990. Volgens het rapport noteerde de Unie vorig jaar al een daling met 23 procent, terwijl de Europese economie in diezelfde periode met meer dan 50 procent toenam. Tegen 2020 zou de uitstoot van broeikasgassen met 26 procent ingeperkt zijn.

De uitstoot van broeikasgassen in het transport, de bouw, de landbouw en kleinere industriële sectoren daalde tussen 2005 en 2016 met 11 procent. Ook dat is voorlopig beter dan de vooropgestelde 10 procent tegen 2020. Die doelstelling is opgesplitst in nationale inspanningen.

België is één van de landen die de uitstoot in die sectoren niet voldoende aan banden weet te leggen. Ook voor Ierland, Malta en in mindere mate Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk en Finland ligt er nog werk op de plank. De Europese Commissie berekende dat België zijn doelstelling tegen 2020 met 3,5 procentpunten dreigt te missen.

De Commissie maant ons land nogmaals aan om ruimte te maken voor investeringen in vervoersinfrastructuur en om het regime voor bedrijfswagens te herzien. 'De voortdurende gunstige fiscale behandeling van bedrijfswagens draagt bij aan vervuiling, files en de uitstoot van broeikasgassen', luidt het.

De Europese Unie had zich voorgenomen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 20 procent te verminderen in vergelijking met 1990. Volgens het rapport noteerde de Unie vorig jaar al een daling met 23 procent, terwijl de Europese economie in diezelfde periode met meer dan 50 procent toenam. Tegen 2020 zou de uitstoot van broeikasgassen met 26 procent ingeperkt zijn. De uitstoot van broeikasgassen in het transport, de bouw, de landbouw en kleinere industriële sectoren daalde tussen 2005 en 2016 met 11 procent. Ook dat is voorlopig beter dan de vooropgestelde 10 procent tegen 2020. Die doelstelling is opgesplitst in nationale inspanningen. België is één van de landen die de uitstoot in die sectoren niet voldoende aan banden weet te leggen. Ook voor Ierland, Malta en in mindere mate Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk en Finland ligt er nog werk op de plank. De Europese Commissie berekende dat België zijn doelstelling tegen 2020 met 3,5 procentpunten dreigt te missen. De Commissie maant ons land nogmaals aan om ruimte te maken voor investeringen in vervoersinfrastructuur en om het regime voor bedrijfswagens te herzien. 'De voortdurende gunstige fiscale behandeling van bedrijfswagens draagt bij aan vervuiling, files en de uitstoot van broeikasgassen', luidt het.