Alle entiteiten samen moesten 13 procent halen. Eerder liet onder meer Vlaanderen al weten de door Europa opgelegde doelstelling niet te zullen halen. Er dreigt een factuur van tientallen miljoenen.

België moest dit jaar van Europa 13 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen. Dat lukt niet, we stranden op 11,68 procent. Vlaanderen heeft met 1.800 GWh het grootste tekort. Het tekort voor de federale overheid bedraagt 1.550 GWh en dat voor Brussel 150 GWh. Wallonië heeft als enige een overschot, van 1.465 GWh.

Het verschil moet worden 'aangekocht' in statistieken bij andere Europese landen die wel voldoende groene energie produceren. De kost kan volgens Van der Straeten voor het federale niveau oplopen tot 31 miljoen euro. Vlaanderen besloot in oktober al voor 22,5 miljoen euro Deense overschotten op te kopen. Voormalig minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) maakte zich begin dit jaar nog sterk dat we de doelstelling wel zouden halen. Ze wees er toen op dat er nog windmolenparken moesten worden afgewerkt.

Ook de hoeveelheid wind kon nog in ons voordeel spelen. 'De erfenis van de vorige regering komt ons duur te staan', zei Van der Straeten dinsdag. 'Door het halfslachtige energiebeleid en de permanente onzekerheid werd er onvoldoende geïnvesteerd in nieuwe groene stroomproductie. Aan die besluiteloosheid maak ik nu een einde. Kortzichtigheid is wat ons in deze situatie heeft gebracht, visie en expertise is wat ons weer op koers brengt. De richting is nu heel duidelijk, wat een verademing betekent voor investeerders in groene energie: eindelijk is er zekerheid.'

Van der Straeten wil vooral inzetten op wind op zee, een federale bevoegdheid, om het percentage snel te verhogen.

CREG: Stijgend stroomverbruik en afnamepieken zetten druk op energietransitie

Om de energietransitie - de overgang van elektriciteit geproduceerd uit fossiele brandstoffen naar groene en hernieuwbare energiebronnen - te doen slagen, zijn niet alleen inspanningen nodig bij de elektriciteitsproductie. Ook de consument heeft een "sleutelrol" door zijn verbruik - dat wel kan verdrievoudigen door warmtepompen en elektrische auto's - te spreiden. Dat benadrukt de federale energieregulator CREG in een nieuw rapport.

Door de toename van de elektriciteitsproductie uit duurzame energiebronnen en de afname van de "klassieke" energieproductie, zal de elektriciteitsprijs steeds sterker gaan variëren. Daarbij zullen bijvoorbeeld seizoenseffecten en momenten met veel of weinig wind of zon een grote rol spelen. Die stijgende flexibiliteit aan de aanbodzijde dwingt ook tot een duurzame gedragsverandering aan de vraagkant, benadrukt de CREG.

Zeker gezien de energieregulator verwacht dat het gemiddelde gezin in de toekomst meer elektriciteit zal verbruiken door de opkomst van bijvoorbeeld warmtepompen en elektrische auto's. "Een verdrievoudiging van het aantal kilowattuur op jaarbasis voor een gezin met een elektrische wagen en een warmtepomp is geen onrealistische raming", klinkt het. Het is daarom belangrijk dat consumenten afstappen van twee piekverbruiksmomenten per dag - in de ochtend en 's avonds - en overgaan naar een gespreide afname van elektriciteit.

Om consumenten te dwingen om bewuster om te gaan met hun verbruik, pleit de CREG met name voor dynamische prijzen die heel kort (tot op het uur) inspelen op de evoluties op de markt. Daarvoor is ook de uitrol van de digitale meter van belang, zegt de regulator. Die moet de consument de mogelijkheid geven om snel in te spelen op de veranderende elektriciteitsprijzen, door toestellen slim te gebruiken op momenten dat de prijzen zo laag mogelijk zijn. Het hebben van zonnepanelen kan hier zeker een troef betekenen, luidt het ook.

De CREG benadrukt voorts dat er rekening mee gehouden moet worden dat een groot deel van de bevolking de evoluties niet (onmiddellijk) zal volgen, door onder meer energiearmoede of de technische beperkingen van installaties. "Er zal moeten op toegezien worden dat alle gezinnen, ook de meest kwetsbare, voldoende duidelijk geïnformeerd worden."

Alle entiteiten samen moesten 13 procent halen. Eerder liet onder meer Vlaanderen al weten de door Europa opgelegde doelstelling niet te zullen halen. Er dreigt een factuur van tientallen miljoenen.België moest dit jaar van Europa 13 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen. Dat lukt niet, we stranden op 11,68 procent. Vlaanderen heeft met 1.800 GWh het grootste tekort. Het tekort voor de federale overheid bedraagt 1.550 GWh en dat voor Brussel 150 GWh. Wallonië heeft als enige een overschot, van 1.465 GWh. Het verschil moet worden 'aangekocht' in statistieken bij andere Europese landen die wel voldoende groene energie produceren. De kost kan volgens Van der Straeten voor het federale niveau oplopen tot 31 miljoen euro. Vlaanderen besloot in oktober al voor 22,5 miljoen euro Deense overschotten op te kopen. Voormalig minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) maakte zich begin dit jaar nog sterk dat we de doelstelling wel zouden halen. Ze wees er toen op dat er nog windmolenparken moesten worden afgewerkt. Ook de hoeveelheid wind kon nog in ons voordeel spelen. 'De erfenis van de vorige regering komt ons duur te staan', zei Van der Straeten dinsdag. 'Door het halfslachtige energiebeleid en de permanente onzekerheid werd er onvoldoende geïnvesteerd in nieuwe groene stroomproductie. Aan die besluiteloosheid maak ik nu een einde. Kortzichtigheid is wat ons in deze situatie heeft gebracht, visie en expertise is wat ons weer op koers brengt. De richting is nu heel duidelijk, wat een verademing betekent voor investeerders in groene energie: eindelijk is er zekerheid.' Van der Straeten wil vooral inzetten op wind op zee, een federale bevoegdheid, om het percentage snel te verhogen. Om de energietransitie - de overgang van elektriciteit geproduceerd uit fossiele brandstoffen naar groene en hernieuwbare energiebronnen - te doen slagen, zijn niet alleen inspanningen nodig bij de elektriciteitsproductie. Ook de consument heeft een "sleutelrol" door zijn verbruik - dat wel kan verdrievoudigen door warmtepompen en elektrische auto's - te spreiden. Dat benadrukt de federale energieregulator CREG in een nieuw rapport.Door de toename van de elektriciteitsproductie uit duurzame energiebronnen en de afname van de "klassieke" energieproductie, zal de elektriciteitsprijs steeds sterker gaan variëren. Daarbij zullen bijvoorbeeld seizoenseffecten en momenten met veel of weinig wind of zon een grote rol spelen. Die stijgende flexibiliteit aan de aanbodzijde dwingt ook tot een duurzame gedragsverandering aan de vraagkant, benadrukt de CREG. Zeker gezien de energieregulator verwacht dat het gemiddelde gezin in de toekomst meer elektriciteit zal verbruiken door de opkomst van bijvoorbeeld warmtepompen en elektrische auto's. "Een verdrievoudiging van het aantal kilowattuur op jaarbasis voor een gezin met een elektrische wagen en een warmtepomp is geen onrealistische raming", klinkt het. Het is daarom belangrijk dat consumenten afstappen van twee piekverbruiksmomenten per dag - in de ochtend en 's avonds - en overgaan naar een gespreide afname van elektriciteit. Om consumenten te dwingen om bewuster om te gaan met hun verbruik, pleit de CREG met name voor dynamische prijzen die heel kort (tot op het uur) inspelen op de evoluties op de markt. Daarvoor is ook de uitrol van de digitale meter van belang, zegt de regulator. Die moet de consument de mogelijkheid geven om snel in te spelen op de veranderende elektriciteitsprijzen, door toestellen slim te gebruiken op momenten dat de prijzen zo laag mogelijk zijn. Het hebben van zonnepanelen kan hier zeker een troef betekenen, luidt het ook. De CREG benadrukt voorts dat er rekening mee gehouden moet worden dat een groot deel van de bevolking de evoluties niet (onmiddellijk) zal volgen, door onder meer energiearmoede of de technische beperkingen van installaties. "Er zal moeten op toegezien worden dat alle gezinnen, ook de meest kwetsbare, voldoende duidelijk geïnformeerd worden."