België moest dit jaar van Europa 13% van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen. Dat lukt niet, we stranden op 11,68%. Vlaanderen heeft met 1.800 GWh het grootste tekort. Het tekort voor de federale overheid bedraagt 1.550 GWh en dat voor Brussel 150 GWh. Wallonië heeft als enige een overschot, van 1.465 GWh. Het verschil moet worden 'aangekocht' in statistieken bij andere Europese landen die wel voldoende groene energie produceren. De kost kan volgens Van der Straeten voor het federale niveau oplopen tot 31 miljoen euro. Vlaanderen besloot in oktober al voor 22,5 miljoen euro Deense overschotten op te kopen. Voormalig minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) maakte zich begin dit jaar nog sterk dat we de doelstelling wel zouden halen. Ze wees er toen op dat er nog windmolenparken moesten worden afgewerkt. Ook de hoeveelheid wind kon nog in ons voordeel spelen. (Belga)

België moest dit jaar van Europa 13% van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen. Dat lukt niet, we stranden op 11,68%. Vlaanderen heeft met 1.800 GWh het grootste tekort. Het tekort voor de federale overheid bedraagt 1.550 GWh en dat voor Brussel 150 GWh. Wallonië heeft als enige een overschot, van 1.465 GWh. Het verschil moet worden 'aangekocht' in statistieken bij andere Europese landen die wel voldoende groene energie produceren. De kost kan volgens Van der Straeten voor het federale niveau oplopen tot 31 miljoen euro. Vlaanderen besloot in oktober al voor 22,5 miljoen euro Deense overschotten op te kopen. Voormalig minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) maakte zich begin dit jaar nog sterk dat we de doelstelling wel zouden halen. Ze wees er toen op dat er nog windmolenparken moesten worden afgewerkt. Ook de hoeveelheid wind kon nog in ons voordeel spelen. (Belga)