Het Belgisch antibioticabeleid onder Onkelinx heeft gefaald. Zoveel is duidelijk als je er het Annual epidemiological report 2013 van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) op na slaat. Terwijl we ons collectief ongerust maken over Ebola winnen de multiresistente bacteriën terrein op het slagveld.

In het rapport wordt België voor de periode 2007-2011 nominatief met de vinger gewezen: 'Using linear regression, a significant increase in consumption during the period from 2007 to 2011 was observed for Belgium, Malta and the United Kingdom, while consumption did not significantly decrease in any country during the same period.'

'Waar is het beleid mee bezig geweest?'

Kort vertaald: antibioticaverbruik blijft jaar na jaar stijgen in België. Alles bijeen doen enkel Griekenland en Cyprus het nog net iets slechter. Een mens vraagt zich af waarmee het beleid dan bezig is geweest de afgelopen jaren. Beweren dat er helemaal niets gebeurd is, zou niet correct zijn. Een nadere kijk in het rapport leert ons dat we het op ziekenhuisniveau niet zo slecht doen. De Vlaamse visitaties die het antibioticagebruik en ziekenhuishygiëne onder de loep namen, hebben hun effect niet gemist (in Vlaanderen). Bijgevolg schort er zeer veel op ambulant niveau en in de diergeneeskunde.

Het is dan ook goed dat het nieuwe regeerakkoord de zaken grondig wil aanpakken: 'In navolging van de Wereldgezondheidsorganisatie en het Wereld Economisch Forum zal de regering de strijd tegen multiresistente kiemen op alle vlak opdrijven. Hierbij zal bijzondere aandacht besteed worden aan het rationeel gebruik van antibiotica. In overleg met de geneesmiddelenindustrie zal een nieuw businessmodel ontwikkeld worden dat zowel de productie van oude als de ontwikkeling van nieuwe antibiotica garandeert.'

Multiresistente kiemen

Deze week is het Antibiotic Awareness Week. Zeg maar de internationale week van het rationeel antibioticagebruik. Tijd dus dat ook België eens in eigen boezem kijkt en haar beleid van de voorbije jaren evalueert en actie onderneemt. Succesvol de strijd winnen tegen de antibioticaresistentie kan enkel als iedereen de richtlijnen volgt, rationeel antibiotica voorschrijft, de patiënt accepteert dat er geen antibiotica voorgeschreven worden voor virale infecties, men een goede handhygiëne respecteert, men nieuwe antibiotica ontwikkelt enz. Alleen moet de focus voor wat betreft het terugdringen van de antibioticaconsumptie zich nu verleggen naar de ambulante sector en de dierengeneeskunde.

Er mag inderdaad ook best wat Europees gebeuren. Want wat voor zin heeft het dat een bepaald Europees land de regels aan de laarzen lapt, de strijd voor het rationeel antibioticagebruik niet levert en daardoor kampt met multiresistente kiemen, die dan door het vrij verkeer van goederen en personen tot in onze ziekenhuizen gebracht worden?

Geweer van schouder veranderen

Ondertussen in België moet dus de BAPCOC (Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee) zijn focus verleggen: in plaats van nog meer studies en registraties aan de ziekenhuizen op te leggen, dienen ze een draagvlak te creëren om bijvoorbeeld in de eerste lijn de vierde generatie fluorochinolones aan banden te leggen, de richtlijnen te laten opvolgen, te rationaliseren in het voorschrift, enz. Ze moeten samen met de dierenartsen hun energie inzetten op een rationeel antibioticagebruik in de dierengeneeskunde.

Ze moeten met andere woorden dringend het geweer van schouder veranderen zonder de door de ziekenhuizen gemaakte inspanningen los te laten. We weten ondertussen al lang waar de problemen zitten, nu moet er gehandeld worden.

Het Belgisch antibioticabeleid onder Onkelinx heeft gefaald. Zoveel is duidelijk als je er het Annual epidemiological report 2013 van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) op na slaat. Terwijl we ons collectief ongerust maken over Ebola winnen de multiresistente bacteriën terrein op het slagveld. In het rapport wordt België voor de periode 2007-2011 nominatief met de vinger gewezen: 'Using linear regression, a significant increase in consumption during the period from 2007 to 2011 was observed for Belgium, Malta and the United Kingdom, while consumption did not significantly decrease in any country during the same period.'Kort vertaald: antibioticaverbruik blijft jaar na jaar stijgen in België. Alles bijeen doen enkel Griekenland en Cyprus het nog net iets slechter. Een mens vraagt zich af waarmee het beleid dan bezig is geweest de afgelopen jaren. Beweren dat er helemaal niets gebeurd is, zou niet correct zijn. Een nadere kijk in het rapport leert ons dat we het op ziekenhuisniveau niet zo slecht doen. De Vlaamse visitaties die het antibioticagebruik en ziekenhuishygiëne onder de loep namen, hebben hun effect niet gemist (in Vlaanderen). Bijgevolg schort er zeer veel op ambulant niveau en in de diergeneeskunde. Het is dan ook goed dat het nieuwe regeerakkoord de zaken grondig wil aanpakken: 'In navolging van de Wereldgezondheidsorganisatie en het Wereld Economisch Forum zal de regering de strijd tegen multiresistente kiemen op alle vlak opdrijven. Hierbij zal bijzondere aandacht besteed worden aan het rationeel gebruik van antibiotica. In overleg met de geneesmiddelenindustrie zal een nieuw businessmodel ontwikkeld worden dat zowel de productie van oude als de ontwikkeling van nieuwe antibiotica garandeert.'Deze week is het Antibiotic Awareness Week. Zeg maar de internationale week van het rationeel antibioticagebruik. Tijd dus dat ook België eens in eigen boezem kijkt en haar beleid van de voorbije jaren evalueert en actie onderneemt. Succesvol de strijd winnen tegen de antibioticaresistentie kan enkel als iedereen de richtlijnen volgt, rationeel antibiotica voorschrijft, de patiënt accepteert dat er geen antibiotica voorgeschreven worden voor virale infecties, men een goede handhygiëne respecteert, men nieuwe antibiotica ontwikkelt enz. Alleen moet de focus voor wat betreft het terugdringen van de antibioticaconsumptie zich nu verleggen naar de ambulante sector en de dierengeneeskunde.Er mag inderdaad ook best wat Europees gebeuren. Want wat voor zin heeft het dat een bepaald Europees land de regels aan de laarzen lapt, de strijd voor het rationeel antibioticagebruik niet levert en daardoor kampt met multiresistente kiemen, die dan door het vrij verkeer van goederen en personen tot in onze ziekenhuizen gebracht worden?Ondertussen in België moet dus de BAPCOC (Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee) zijn focus verleggen: in plaats van nog meer studies en registraties aan de ziekenhuizen op te leggen, dienen ze een draagvlak te creëren om bijvoorbeeld in de eerste lijn de vierde generatie fluorochinolones aan banden te leggen, de richtlijnen te laten opvolgen, te rationaliseren in het voorschrift, enz. Ze moeten samen met de dierenartsen hun energie inzetten op een rationeel antibioticagebruik in de dierengeneeskunde.Ze moeten met andere woorden dringend het geweer van schouder veranderen zonder de door de ziekenhuizen gemaakte inspanningen los te laten. We weten ondertussen al lang waar de problemen zitten, nu moet er gehandeld worden.