De kunstvoorwerpen werden tentoongesteld in een Brusselse antiekgalerie en in beslag genomen na een Interpol-alarm van de Italiaanse carabinieri. De stukken waren immers afkomstig van een illegale opgraving, in Gizeh in 2015. De Egyptische Republiek werd op de hoogte gebracht en vroeg haar historisch erfgoed terug. De Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie onderzocht de zaak, onder leiding van het Brussels parket, maar was niet in staat de rechtmatige eigenaar van de beeldjes te identificeren. Daarom worden ze overgedragen aan de Egyptische overheid. De ushabti is een beschilderd houten beeldje van zeventien centimeter hoog. Een ushabti is een kleine dienaar, die in het graf wordt gelegd om de overledene te helpen met taken in het hiernamaals. Daarom draagt een ushabti vaak kleine werktuigen en een hoofdstuk uit het "Dodenboek", dat de dienaar opdraagt de overledenen te gehoorzamen. Gezien de haardracht van het figuurtje, dat vermoedelijk een vrouw uitbeeldt, en de stijl van het grafbeeldje, dateert de ushabti waarschijnlijk uit de Ramessidenperiode, gesitueerd in de negentiende of twintigste dynastie van het Nieuwe Rijk (1539 tot 1077 voor Christus). Het 43 centimeter hoge beeldje van de staande man bestaat uit hout en een lendendoek, beiden bepleisterd en beschilderd. De figuur steekt zijn linkerbeen naar voren en houdt zijn armen langs zijn zij. Op de sokkel zijn hiërogliefen geschreven. Dergelijke beeldjes kwamen eveneens in graven terecht, dicht bij de kist met de mummie. In vergelijking met gelijkaardige grafbeeldjes is het stuk van een opmerkelijke kwaliteit. Vermoedelijk behoorde het toe aan een hoogwaardigheidsbekleder. De lendendoek en de stijl van het beeldje zijn kenmerkend voor het vroege Middenrijk (1980 tot 1760 voor Christus). (Belga)

De kunstvoorwerpen werden tentoongesteld in een Brusselse antiekgalerie en in beslag genomen na een Interpol-alarm van de Italiaanse carabinieri. De stukken waren immers afkomstig van een illegale opgraving, in Gizeh in 2015. De Egyptische Republiek werd op de hoogte gebracht en vroeg haar historisch erfgoed terug. De Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie onderzocht de zaak, onder leiding van het Brussels parket, maar was niet in staat de rechtmatige eigenaar van de beeldjes te identificeren. Daarom worden ze overgedragen aan de Egyptische overheid. De ushabti is een beschilderd houten beeldje van zeventien centimeter hoog. Een ushabti is een kleine dienaar, die in het graf wordt gelegd om de overledene te helpen met taken in het hiernamaals. Daarom draagt een ushabti vaak kleine werktuigen en een hoofdstuk uit het "Dodenboek", dat de dienaar opdraagt de overledenen te gehoorzamen. Gezien de haardracht van het figuurtje, dat vermoedelijk een vrouw uitbeeldt, en de stijl van het grafbeeldje, dateert de ushabti waarschijnlijk uit de Ramessidenperiode, gesitueerd in de negentiende of twintigste dynastie van het Nieuwe Rijk (1539 tot 1077 voor Christus). Het 43 centimeter hoge beeldje van de staande man bestaat uit hout en een lendendoek, beiden bepleisterd en beschilderd. De figuur steekt zijn linkerbeen naar voren en houdt zijn armen langs zijn zij. Op de sokkel zijn hiërogliefen geschreven. Dergelijke beeldjes kwamen eveneens in graven terecht, dicht bij de kist met de mummie. In vergelijking met gelijkaardige grafbeeldjes is het stuk van een opmerkelijke kwaliteit. Vermoedelijk behoorde het toe aan een hoogwaardigheidsbekleder. De lendendoek en de stijl van het beeldje zijn kenmerkend voor het vroege Middenrijk (1980 tot 1760 voor Christus). (Belga)