Een groeiende groep landen maakt al sinds de jaren '50 afspraken over hoe met Antarctica kan worden omgegaan. Zo stelt het Antarctisch Verdrag onder meer dat de zuidpool enkel gebruikt mag worden voor vredesdoeleinden, het wetenschappelijk onderzoek er vrij blijft en steeds ten dienste moet staan van de gehele mensheid. De leden spraken ook een verbod af op de exploitatie van mineralen en olie. Niettemin blijft waakzaamheid geboden. "2048 is morgen", klinkt het bij experts, verwijzend naar het jaar wanneer niet langer unanimiteit nodig zal zijn om het protocol te wijzigen. En dus ook om het verbod op de exploitatie van mineralen en olie te schrappen. Bezwaarlijk wetenschappelijk te noemen Russische boringen en groeiende Chinese interesse zijn alvast een duidelijk teken aan de wand. Op andere domeinen, zoals genetisch materiaal of biotech-toepassingen, bestaat er zelfs helemaal geen kader. Nochtans zijn bedrijven bijvoorbeeld erg benieuwd naar de manier waarop dieren zich op en rond Antarctica gewapend hebben tegen de extreme omstandigheden. En met jaarlijks zo'n 35.000 toeristen dringen er zich ook op andere vlakken extra regels op. Rond al die zaken zal in Brussel gewerkt worden, volgens het vaste stramien van de raadgevende vergadering. Namelijk stapje voor stapje, om opnieuw tot de noodzakelijke consensus te kunnen komen. Die evenwichtsoefening moet leiden tot een zestigtal documenten en een slottekst van ruim driehonderd paragrafen. (Belga)

Een groeiende groep landen maakt al sinds de jaren '50 afspraken over hoe met Antarctica kan worden omgegaan. Zo stelt het Antarctisch Verdrag onder meer dat de zuidpool enkel gebruikt mag worden voor vredesdoeleinden, het wetenschappelijk onderzoek er vrij blijft en steeds ten dienste moet staan van de gehele mensheid. De leden spraken ook een verbod af op de exploitatie van mineralen en olie. Niettemin blijft waakzaamheid geboden. "2048 is morgen", klinkt het bij experts, verwijzend naar het jaar wanneer niet langer unanimiteit nodig zal zijn om het protocol te wijzigen. En dus ook om het verbod op de exploitatie van mineralen en olie te schrappen. Bezwaarlijk wetenschappelijk te noemen Russische boringen en groeiende Chinese interesse zijn alvast een duidelijk teken aan de wand. Op andere domeinen, zoals genetisch materiaal of biotech-toepassingen, bestaat er zelfs helemaal geen kader. Nochtans zijn bedrijven bijvoorbeeld erg benieuwd naar de manier waarop dieren zich op en rond Antarctica gewapend hebben tegen de extreme omstandigheden. En met jaarlijks zo'n 35.000 toeristen dringen er zich ook op andere vlakken extra regels op. Rond al die zaken zal in Brussel gewerkt worden, volgens het vaste stramien van de raadgevende vergadering. Namelijk stapje voor stapje, om opnieuw tot de noodzakelijke consensus te kunnen komen. Die evenwichtsoefening moet leiden tot een zestigtal documenten en een slottekst van ruim driehonderd paragrafen. (Belga)